Ziņas

Sabiedrība

Tradīcijas ir nozīmīgas, tomēr ēku izmantošana jāapsver arī racionāli

”Ausmas” - kādreizējā Drabešu pagastmāja.Foto: Sarmīte Feldmane

Cēsu novada domes kārtējā sēdē starp izskatāmajiem lēmumiem bija arī lēmuma projekts par nekustamā īpašuma “Ausmas”    Drabešu pagastā nodošanu atsavināšanai un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lēmuma pieņemšana tika atlikta, jo ierobežojumu laiks nav tas piemērotākais brīdis.

“Ausmas” ir kādreizējā Drabešu pagastmāja, padomju laikā tajā bija ciema padome, pēc tam atkal te strādāja pagasta valde un padome, bet pēdējos 20 gadus Amatas novada dome. Patlaban “Ausmās” strādā Amatas apvienības pārvaldes speciālisti, administrācija.

Bijusī Amatas novada pašvaldība allaž strādājusi ilgtermiņā, domājot par    katra pagasta un apdzīvotas vietas attīstību. Jau pirms četriem gadiem deputāti sprieda par novada domes ēkas racionālu izmantošanu un līdztekus par to, kā iedzīvotājiem ērtāk pašvaldībā nokārtot vajadzīgās lietas. “Ausmas” atrodas nomaļus no apdzīvotām vietām, uz pašvaldību ikvienam jābrauc īpaši.

“Pakalpojumiem jābūt tuvāk iedzīvotājiem,” atgādina Cēsu novada Amatas apvienības vadītāja Elita Eglīte, ilggadēja Amatas novada domes priekšsēdētāja.

Savulaik, domājot par iedzīvotājiem nepieciešamo, viņu ērtībām, pašvaldība nopirka gan bērnudārzu Ģikšos, gan ēkas Ieriķos, kur atrodas sabiedriskais centrs un mākslas un mūzikas skola. Līvos tika iegādāta ēka, kurā atrodas bibliotēka, arī zeme, kur iekārtots sporta laukums. Pirms trim gadiem pašvaldība iegādājās vēsturisko Ieriķu dzelzceļa stacijas ēku, lai to izmantotu pašvaldības funkciju veikšanai. Tāpat nauda ieguldīta    Drabešu sākumskolas ēkā, Spārē, uzcelts informācijas centrs Āraišos.

“Dzīve un situācijas, arī vietu apdzīvotības struktūra, iedzīvotāju vajadzības mainās, jādomā ilg­termiņā. Jā­vērtē perspektīvā un arī no šī brīža situācijas,” uzsver E.Eglīte. Jau pirms dažiem gadiem Amatas novada domes deputāti sprieda, ka iedzīvotājiem būtu ērtāk, ja paš­valdības pakalpojumi būtu pieejami Ieriķos un Ģikšos. Tolaik gan uz Ģikšiem vēl neveda labs ceļš. “Ieriķi attīstās. Tie tomēr ir pietiekami tālu no Cēsīm, salīdzinot ar Līviem vai Drabešiem. Ja domājam par Ieriķu attīstību, uz vietas pieejami pašvaldības pakalpojumi būtu arī vēsts, ka šai vietai ir nākotne, ka arī pašvaldība ieinteresēta tās attīstībā,” skaidro E.Eg­līte.

Tā kā notiek pārmaiņas, veido jaunā Cēsu novada struktūru, ir skaidrs, ka “Ausmās” pašvaldības darbinieku skaits krietni saruks. Tā kā nebūs dzimtsarakstu nodaļas, nebūs vajadzīga zāle. To neizmantos arī prezentācijām. Vai te 700 kvadrātmetros aizvien strādās sociālie darbinieki, attīstības nodaļas speciālisti, komunālais dienests, administrācija? Skaidrs, ka daudzas tagadējās funkcijas vairs nebūs apvienību pārvalžu pārziņā.

“Tas ir objektīvi, ka pakalpojumi tiek koncentrēti lielākos apdzīvotos centros. Ir jādomā par saprātīgu pakalpojumu pieejamību un naudas izlietošanu. Mums Amatas apvienībā ir nevis telpu trūkums, bet tukšu telpu pārpilnība. Ģikšos lielajā pašvaldības ēkā ir tukši kabineti, Drabešos skolas ēkā neapdzīvoti ir divi stāvi. Ja esam iegādājušies Ieriķu staciju, tā steidzami jāremontē, jumts tek,” stāsta E.Eglīte un piebilst, ka ir vēl ļoti daudz citu vajadzību, kur jāiegulda nauda. Kaut vai Nītaures pamatskolas sakārtošanā.

Jā, Drabešu pagastmājai šogad 148 gadi. Tā visos laikos bijusi vietējās varas māja, te drabešnieki nākuši kopā kultūras notikumos.    “Man šī ēka ir ļoti tuva,” saka E.Eglīte. Taču tās uzturēšana gadā izmaksā ap 30 tūkstošiem eiro. Vai pašvaldība var atļauties uzturēt ēku, kaut arī vēsturisku, skaistu, kas daudziem saistās ar atmiņām un stāstiem, bet faktiski funkciju veikšanai nevajadzīgu? “Protams, sarunas par to, ka reiz būs no “Ausmām” kā vietējās varas mājas jāatsakās, nekad nav bijušas vieglas, tāpat lēmumprojekts, kas ir Cēsu novada domē,” atzīst E.Eglīte un vēlreiz uzsver, ka dzīve mainās un nedrīkst nedomāt par to, kas cilvēkiem vajadzīgs šodien, par pakalpojumu ērtu pieejamību un budžeta naudas racionālu izmantošanu.

Izskanējis, ka “Ausmās” vajadzīgs klientu apkalpošanas centrs. E.Eglīte vērtē, ja pakalpojumi būs pieejami Ģikšos un Ieriķos, bet Līvu iedzīvotājiem nudien Cēsis nav tālu, kurš brauks uz “Aus­mām”?

“Mums jārēķinās ar šodienu, un vienmēr esam domājuši par nākotnes attīstību. Ne viss notiek tik ātri, kā gribētos, bet notiek,” atgādina E.Eglīte.