Ziņas

Sabiedrība

Topošo studentu pieteikšanās

Dokumentiem. Latvijas Universitātes Cēsu filiāles birojā Antra Antonoviča reģistrē ieriķieti Anastasiju Garklāvu, fotografējot arī dokumentiem, kas iesniedzami, lai apgūtu pedagoģijas bakalaura programmu. Foto: Mairita Kaņepe

Vakar Latvijas Universitātes (LU) filiālē Cēsīs viens pēc otra studijām pieteicās tie, kuri liek cerības augstskolā mācīties par valsts budžeta līdzekļiem.

Bijusī Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas filiāle, kļūstot par Latvijas Univer­sitātes Cēsu filiāli, piedāvā pieteikties uz budžeta vietām ne tikai savā, bet arī citās valsts universitātēs. Tikai tas bija jāizdara, vēlākais, vakar. Vidzemnieki, kuriem ir vēlēšanās studēt Lauk­saim­niecības universitātē Jelgavā vai Tehniskajā universitātē Rīgā, arī kādā no fakultātēm Latvijas, Liepājas, Daugavpils universitātēs, līdz 10. jūlijam ir reģistrējušies.

LU Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa stāsta, ka vairāki desmiti studētgribētāju no Vidzemes braukuši uz Cēsīm, lai reģistrētos universitāšu kopējā tīklā uz studijām par valsts budžeta līdzekļiem. Lai būtu droši, ka varēs sākt studijas jau šogad, daļa pieteikušies universitāšu konkurējošās programmās. Nav svarīgi, kur Lat­vijā – galvenais, lai, piemēram, par ekonomistu vai uzņēmēju varētu sākt studijas jau šoruden.

Jaunieši, kuri šovasar ieguva vidējo izglītību, bet nav pārliecināti profesijas izvēlē, pielieto atļautu metodi – pieteikušies vairākās augstskolās un dažādās fakultātēs. Drīz vien studētgribētāji uzzinās, kurā studiju programmā viņi izturējuši atestātu konkursu, lai mācītos par valsts budžeta līdzekļiem. Ja aicinās vairākas augstskolas, tad arī tiks izdarīta izvēle.
Cēsīs saņemts iesniegums no kādas jaunietes, kura pieteikusies trīs augstskolās un astoņās studiju programmās. Iesniedzēja pieļauj iespēju Latvijas Universitātē studēt inženierzinātnes, optometriju, psiholoģiju, socioloģiju vai pedagoģiju, Lauksaimniecības universitātē veterinārmedicīnu vai Liepājas Universitātē pedagoģiju.

Lai Latvijas Universitātē par budžeta līdzekļiem varētu studēt optometriju, ir paredzētas 30 budžeta vietas. Cēsu filiāli, lai pieteiktos šīm studijām, izraudzījās arī priekuliete Liāna Derevjanko. Viņa jau paguvusi iepazīt šo profesiju, bet apzinās – ja vēlas šādu darbu strādāt, bez augstākās izglītības pēc 2020. gada to vairs nevarēs. Liāna uzsvēra, ka viņai ļoti svarīgi studentu kārtā nokļūt jau šoruden.

Tā kā vakar vakarā pieteikšanās uz budžeta vietām valsts universitātēs beidzās, pieteikšanās studijām notika jo aktīvi. Pieteikties studijām par maksu varēs vēl līdz studiju gada sākumam. LU Cēsu filiālē šogad nav paredzēta neviena vieta studijām par valsts līdzekļiem. Studētgribētājiem jārēķinās ar 1060 eiro gada maksu. Anastasija Gaklāva no Ieriķiem, piesakoties uz pirmsskolas un sākumskolas skolotāju programmu, lai Cēsīs iegūtu bakalaura grādu pedagoģijā, jutās pārsteigta, ka bijušās kursa biedres, ar kurām kopā saņēma pirmās pakāpes augstākās izglītības dokumentu, to vēl nav izdarījušas. A.Garklāva, strādājot profesijā, darbu apvienos ar tālāku izglītības iegūšanu. Viņa ieplānojusi, ka nākamajos gados četras dienas no Ieriķiem brauks uz darbu Siguldas bērnudārzā, bet vienu dienu uz lekcijām LU Cēsu filiālē. “Man gribētos studijas turpināt kopā ar tām kolēģēm, ar kurām jau Cēsīs kopā studēju,” sacīja ieriķiete, apņēmības pilna pamudināt bijušās kursa biedres turpināt augstākās izglītības ceļu.

M.Raudziņa Cēsu filiāles kancelejā prognozēja, ka patiesais studentu skaits vasaras beigās būs cits nekā šobrīd. Līdz vakardienai bija pieteikušies 17 studētgribētāji tieši Cēsu filiālē. Tāpat kā citus gadus, droši vien daļa studijām Cēsīs pieteiksies vasaras otrajā pusē.

Cēsu novada domes politika teju divus gadu desmitus bijusi vērsta uz to, lai augstākās izglītības iegūšana notiktu tuvāk vidzemnieku mājām un darbam. Tagad pilsētā ir divas valsts universitātes. Arī Rīgas Tehniskajai universitātei Cēsīs ir filiāle, uzņemšana notiek arī Biznesa augstskolā “Turība”. Visās maksas grupās uzņemšana turpināsies līdz pat studiju gada sākumam. Noslē­dzot studiju līgumu līdz 25. augustam, Cēsīs studiju maksa “Turībā” nedaudz samazināta, tā būs 700 eiro. Vidzemnieki sestdienās apgūs kādu no trim programmām – tiesību zinātnes, finanses un grāmatvedību, kā arī mārketingu un tirdzniecību. Arī Latvijas Universitāte saglabājusi jau agrāk akadēmijas iesākto – Cēsīs var studēt ne tikai pedagoģiju, bet arī biroja administrēšanu un komercdarbības organizāciju.

Savukārt Rīgas Tehniskā universitāte Cēsīs turpina piedāvāt četras studiju programmas – enerģētiku un elektrotehniku, elektrotehnoloģiju datorvadību, datorsistēmas, uzņēmējdarbību un vadību. Tā kā Tehniskās universitātes filiāli Vidzemē izvēlas jaunieši arī no Latgales puses, viņiem pilsētā var piedāvāt vietas dienesta viesnīcā.