Ziņas

Sabiedrība

Tiks pētītas darba tirgus tendences Vidzemē

Lai noskaidrotu Vidzemes reģiona darba tirgus tendences un pieprasītākās profesijas, kompetences un kvalifikācijas, Vidzemes Augstskola sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību izstrādā pētniecības projektu par reģionā piedāvātās izglītības atbilstību darba tirgus pieprasījumam un nodarbinātības prognozēm. Kā informēja Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste Naura Kikuste, pētījuma rezultāti ļaus Vidzemē izstrādāt vienotu ilgtermiņa izglītības stratēģiju, kas būs atbilstoša darba tirgus pieprasījumam.

Pētījuma iniciatīva – uzzināt Valmieras un Vidzemes reģiona darba tirgus tendences, darbaspēka pieprasījumu šobrīd un turpmākajiem 5-7 gadiem, kā arī analizēt izglītības iestāžu piedāvāto mācību programmu satura atbilstību reālajam darba tirgus pieprasījumam – nākusi no Valmieras domes.

Gan valsts, gan reģiona interesēs ir kvalificēta darbaspēka nodrošināšana ilgtermiņā, plānojot izglītības programmas tā, lai jebkura izglītības līmeņa absolventi spētu vienkārši un ātri iekļauties darba tirgū, bet darba devējs – saņemt speciālistu, kura iegūtās zināšanas ir pietiekamas un adekvātas karjeras uzsākšanai konkrētajā jomā.

N.Kikuste norāda, ka līdz šim ir notikušas divas tikšanās Valmieras pilsētas pašvaldībā. Vienā no tām piedalījās arī uzņēmēji, kuri izteica savu viedokli un atzina nepieciešamību pēc šāda pētījuma. Diskusijā piedalījās arī SIA „VALPRO” valdes priekšsēdētājs Aivars Flemings, kurš izteica vēlmi uzzināt arī par Eiropas un pasaules tendencēm šajā jomā. Svarīgi ir saprast, kas jāmāca skolām, lai tās būt konkurētspējīgas.

Darbaspēka kvalifikācija ir viens no būtiskiem faktoriem uzņēmējdarbības attīstīšanas iespēju nodrošināšanā. Šobrīd reģionā trūkst kvalificētu speciālistu un īpašu profesiju pārstāvju (piemēram, programmētāji, pārdošanas un kokapstrādes speciālisti).

Saskaņā ar Valsts izglītības informāciju, Vidzemes reģionā atrodas viena reģionālā augstskola – Vidzemes augstskola, kā arī 12 citu augstskolu filiāles un 12 profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādes. Ir vērts pieminēt, ka Vidzemes reģionā, salīdzinot ar citiem reģioniem, ir visaugstākais iedzīvotāju ar arodizglītību īpatsvars.

Balstoties uz šī pētījuma rezultātiem, tiks izstrādātas rekomendācijas Valmieras un Vidzemes reģiona ilgtermiņa izglītības attīstības stratēģijai par darba tirgus pieprasījuma atbilstību izglītības programmām un kvalifikācijām. Uzņēmēji tiek aicināti būt atsaucīgi un sniegt savu atbalstu pētījuma īstenošanā, lai kopā spētu uzlabot Latvijas izglītības sistēmu.

Ar pētījuma rezultātiem būs iespējams iepazīties Vidzemes Augstskolas, Vidzemes plānošanas reģiona un Valmieras pašvaldības informatīvajā seminārā 2016. gada februārī, kā arī vietējos laikrakstos un sociālajos medijos.