Ziņas

Sabiedrība

Tehnoloģijas palīdzēs plānošanā

Interesentu netrūkst. Cēsīs notikušais Latvijas plānotāju forums pulcēja vairākus desmitus interesentu no daudzām Latvijas pilsētām.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Cēsīs aizvadīts Latvijas plānotāju forums, kas pulcēja daudzus desmitus plānotāju, teritorijas attīstības speciālistu, arhitektu no pašvaldībām visā valstī, klāt bija arī uzņēmēji, studenti, citi interesenti. Par dalībnieku lielo interesi vislabāk liecināja tas, ka jau iepriekšējā pieteikšanās laikā visas vietas tika ātri aizņemtas.

Plānotāja un pilsētvides eksperte Gunita Kuļikovska atzina, ka šādi forumi notiek reti, tāpēc speciālisti izsalkuši pēc tādas iespējas: “Pirmkārt, te var satikties ar kolēģiem, otrkārt, iegūt papildu zināšanas, jaunu skatījumu, kas notiek Latvijā un ārpus robežām. Šādi pasākumi vietējai plānotāju videi ir ļoti noderīgi.”

Plānotāju sanākšana norisinās Cēsu novada pašvaldības īstenotā projekta “Augmented Urbans” ietvaros, tajā no Latvijas vēl iesaistījies Rīgas plānošanas reģions, bet ārvalstu partneri ir Somijā, Igaunijā, Zviedrijā. Projekts ilgs līdz 2021.gadam.

Forums tika definēts kā unikāls notikums jomas speciālistiem un iespēja interesentiem iegūt plašāku skatu un zināšanas, kā un kāpēc būtu jāizmanto tehnoloģiju sniegtās priekšrocības pilsētplānošanā. Dalībniekus iepazīstināja ar interaktīvu un virtuālās realitātes risinājumu izmantošanas principiem. Proti, domāt par jaunajām tehnoloģijām kā par procesu, nevis galapunktu un kā tās izmantot sabiedrības līdzdalības veicināšanai. Tieši sabiedrības iesaiste plānošanā bija foruma atslēgas vārdi, tie izskanēja gan prezentācijās, gan diskusijās, jo iedzīvotājiem ir ne vien iespēja veidot savu pilsētu, bet arī pilsētbūvniecības un pilsētplānošanas kultūru. Iedzī­votāju līdzdalība, apspriešanas, forumi un iniciatīvas veicina pilsētas attīstību un patīkamas dzī­ves­vides veidošanu. Cēsu novada pašvaldības galvenā teritorijas plānotāja Evija Taurene uzsvēra: “Papildinātās un virtuālās realitātes rīki, kas tiks izmantoti šajā projektā, sniedz iespēju pašvaldībai radīt jaunu veidu, kā teritorijas attīstības ieceres un plānus cilvēkiem darīt zināmu saprotamāk, veidā, kas uztverams vieglāk nekā shematisks attēlojums kartē.”

Dalībniekiem tika demonstrēti praktiski tehnoloģiju integrēšanas piemēri vietējā un starptautiskā mērogā, piemēram, virtuālās re­alitātes lietojums “Rail Baltica” Rīgas centrālās dzelzceļa stacijas projekta izstrādes gaitā.

Diskusijās izskanēja, ka jāstrādā pie tā, lai sabiedrībā attīstības plānus uztvertu nevis kā ierobežojumu, bet kā iespēju attīstībai.
“Plānošana ir vienošanās,” norādīja G. Kuļikovska. “Pilsēta ir vienots organisms, kas ikvienam – pašvaldībai, iedzīvotājiem, uzņēmējiem – tā arī jāuztver un tieši tā arī jādomā par attīstību. Ne tikai pilsētas fiziskā vide, bet arī cilvēku darbība, viņu aktivitāte, kā viņi izmanto pilsētas infra­struktūru. Tā telpa, kas mūs ieskauj, veido sabiedrību, ētikas un demokrātijas izpratni.

Arī pašvaldību vadītāji un deputāti arvien vairāk izprot, ka pilsēta un pārvaldība vairs nav slēgta vide, bet par tās nākotni jādomā kopā, jārunā publiski, ļaujot ikvienam paust viedokli. Laiks, kad slepus par kaut ko varēja vienoties, kādu būvprojektu izsist cauri, beidzies, cilvēki grib visu zināt, viņiem ir tādas tiesības, kā arī tiesības izteikties. Cilvēki vairs negrib piedalīties ķeksīša dēļ, procesam jābūt inteliģentam.

Ceru, ka šis seminārs ikvienu atnākušo pamudinās uz darbību, lai savās pašvaldībās kļūtu par iesaistošās domāšanas vēstniekiem. Lai domātu, kā panākt iedzīvotāju saturīgu iesaisti pilsētas plānošanā. Tas nebūs viegli, bet tas ir mērķis, kurp jāvirzās, ceru, ka šis projekts būs nozīmīgs solis ceļā uz to.”

Foruma gaitā tika runāts, kā mainīt publiskās apspriešanas, kā tās padarīt saturīgākas, kā sasniegt iespējami plašāku auditoriju.
“Mums tik ierastajām sabiedriskajām apspriešanām ir zināmi ierobežojumi. Ne vienmēr atnāk tie cilvēki, kurus esam gaidījuši, jo gribam, lai būtu pārstāvēti visi sabiedrības slāņi: jaunieši, ģimenes, seniori. Otrkārt, nav viegli runāt ar cilvēkiem par kartēm, plāniem, ne visi izprot ilgtermiņa plānošanas būtību. Ko cilvēkiem dod, ja plānojam kaut ko līdz 2030.gadam? Cilvēki domā, ja kaut kas plānā ierakstīts, tas tūlīt jāsāk darīt, viņi pēc mēneša prasa, kā sokas realizācija. Tad skaidrojam, ka tas ir ilgtermiņa plāns.

Caur šo projektu centīsimies paraudzīties uz plānošanu, sabiedrības iesaisti no cita skatījuma, mēģināsim ieinteresēt citas cilvēku grupas, sadarbojoties mūsdienīgākā veidā, pielietojot virtuālās realitātes un papildinātās realitātes tehnoloģijas iespējas, kam ir viens mērķis – cilvēkiem saprotamāk parādīt iespējamos attīstītības scenārijus,” skaidroja E. Taurene.