Ziņas

Sabiedrība

Tautasdziesmas par Piebalgu apkopotas grāmatā

AIZRAUJOŠI. Aija Sila klausās, kā Sarma Petrovska dalās iespaidos par to, cik pārsteidzošs bijis tautas dziesmu apkopošanas laiks.Foto: Iveta Rozentāle

Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolā tapis projekts – grāmata “100 Piebalgas tautasdziesmas”, kurā apkopots unikāls materiāls – no Piebalgas pūralādes nākušās tautasdziesmas nošu formātā.

Krājumā stāsta par Piebalgas dabu, tās ritējumu, piebaldzēnu vērtībām un tradīcijām, kā arī norisēm cilvēka dzīvē cauri četriem gadalaikiem. Tautasdziesmas papildinātas ar vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu ilustrācijām. Grāmata ir baudāma gan kā mākslas darbs, gan arī pielietojama kā mācību materiāls, apgūstot latviskās tradīcijas, kā arī ikvienam, kuram ir tuvas latviskā mantojuma vērtības.

Projekta idejas autore, Jaunpiebalgas Mūzikas un mākslas skolas direktore Aija Sila, teic: “Tautasdziesma ir spēka dziesma, stiprie vārdi, piederības sajūta savai zemei un tautai – tā iedvesmo, spēcina, bagātina, vieno. Tautasdziesma mūsu senčus pavadīja ikdienas darbos, dabas procesos, gadskārtu griežos, priekos, bēdās, no dzimšanas brīža līdz aiziešanai mūžībā. Tautasdziesma ir neatņemama dzīves daļa, katram novadam sava, nozīmīga, unikāla. Izdevuma galvenais mērķis ir saglabāt Piebalgas novadam raksturīgās tradicionālās mutvārdu daiļrades mantojumu, bagātinot vietējo kultūrvides vēsturi un turpinot kopt novada tradīcijas.”
Aija Sila skaidro, ka iedvesmu projekta tapšanai deva Latvijas simtgades svinības, kad bija vēlēšanās atstāt nākamajām paaudzēm ko paliekošu. Grāmata tapa ilgāku laiku, līdz šogad ieraudzīja dienasgaismu. Tās atvēršana notika izstādē – gadatirgū “Izvēlies Piebalgu!”.

Grāmatai savāktais materiāls daļēji bija pieejams jau iepriekš. Vēloties, lai skolas bērni labāk iepazītu novada tautasdziesmas, tās tika iekļautas dažādos mācību uzdevumos, izdziedātas koncertos, konkursos, kā arī izmantotas kā mācību materiāls ikdienas darbā. Taču apkopojumam nebija izveidota struktūra. “Tādēļ nolēmām veidot grāmatu, kura būtu gan mācību līdzeklis, gan mākslas darbs, gan daļa mūsu novada vēstures,” teic projekta autore.

Tautasdziesmu pūra vākšanā liels nopelns ir Aijas Silas mammai un mūzikas teorētisko priekšmetu skolotājai Sarmai Petrovskai. Tika apzināts ap simts tautasdziesmu, kas pierakstītas Piebalgā un tuvākajā apkaimē. Zinot, ka senāk Piebalgas novada robežas bija citādas, daudz plašākas, tā ir tikai neliela daļa no tā, kas pierakstītas šajā pusē. Tālāk turpinājās darbs pie savāktā materiāla strukturēšanas, rezultātā grāmatā sadalot to četrās daļās – Latvijas četros gadalaikos.

Aija Sila vērtē, ka grāmatas ideja izvērtās kā vienots projekts visai skolai, jo mūziķi dziesmas iekļāva mācību procesā, izmantojot koncertpraksē, bet mākslas programmas audzēkņi, zīmējot izdevumam noformējumu, apguva ilustrāciju kā vienu no vizuālās mākslas tehnikām. Savukārt līdz ar Valsts kultūrkapitāla fonda Vidzemes kultūras programmas 2020. gada projektu konkursā saņemto finansējumu spraigi risinājās noslēguma etaps – grāmatas maketēšana un vizuālā koptēla veidošana, jo tam bija atvēlēts pavisam īss laika sprīdis. Nošu materiālu digitalizēja Sandra Briede, vizuālos darbus pārfotografēja Samanta Eihentāle. Vizuāli plastiskās mākslas programmas vadītāja un māksliniece Sandra Strēle izveidoja grāmatas koptēlu, datordizainere Lauma Neretniece visu salika digitālajā formātā, lai izdevumu varētu nodrukāt. Grāmata izdota tipogrāfijā “Adverts”.

Grāmatas atvēršanas svētkos novada domes priekšsēdētājs Laimis Šāvējs atzinīgi novērtēja radošo komandu, un izpilddirektore Dace Bišere-Valdemiere uzsvēra: “Trakiem pieder pasaule! Tikai pateicoties šādiem cilvēkiem, kuriem ir idejas un entuziasms darīt arī ārpus sava darba laika, tas ir iespējams! Ir izdarīts labs, skaists un vēsturē paliekošs darbs.”