Ziņas

Sabiedrība

Taurenē EKO laukums

Visu nedrīkst mest vienviet Eko laukuma atklāšanā pēc izzinošas informācijas katrs varēja pārbaudīt savas zināšanas atkritumu šķirošanā.Foto: no albuma

“Tik skaistam un vēsturiski nozīmīgam novadam piestāv moderns un sakārtots EKO laukums, kas kalpos iedzīvotāju ērtībām,” atgādināja Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone, Taurenes centrā atklājot EKO laukumu jeb šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumu.

Par to, ka novadā tāds vajadzīgs, tika runāts jau krietnu laiku. Vispirms atkritumu apsaimniekotāji SIA “ZAAO” un paš­valdība izvērtēja vietu, kur to iekārtot. “Tas bija skaidrs, ka laukumam jābūt redzamā vietā, pie kuras ērti piebraukt. Tāpat jārēķinās ar smagajām atkritumsavācējmašīnām, tāpēc nepieciešams asfalta segums,” stāsta Vecpie­balgas pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Jānis Vīlips. Gan pašvaldībai, gan “ZAAO” laukuma ierīkošanā bija savi uzdevumi. Pašvaldība noasfaltēja piebrauktuvi un EKO laukumu. Tas izmaksāja desmit tūkstošus eiro budžeta naudas.

“Kad vēl tikai runājām, ka tiek domāts par šķiroto atkritumu laukumu, cilvēki zvanīja, intere­sējās, kad būs. Tas nav laukums tikai taureniešiem un novada iedzīvotājiem, to var izmantot katrs, kurš brauc garām. Te var atvest to, kas mājās kļuvis neva­jadzīgs,” stāsta Jānis Vīlips un uzsver, ka EKO laukums atvērts otrdienās un ceturtdienās pēcpusdienās, piektdienās un sestdienās no desmitiem rītā līdz sešiem vakarā, svētdienās no trijiem pēcpusdienā līdz septiņiem vakarā. Jaunajā laukumā

no privātpersonām bez maksas pieņem tos atkritumus, kas ir derīgi otrreizējai pārstrādei, bet var nodot arī nestandarta atkritumus – lielgabarīta, būvniecības un zaļos atkritumus.

EKO laukuma pārzinis ir vēl viena darba vieta Taurenē. Kon­kursā uz to bija pieteikušies četri pretendenti.

Atklāšanas reizē uz jauno laukumu bija atnākuši vairāki desmiti taureniešu un novada ļaužu. Daudzi bija līdzi paņēmuši nododamos atkritumus otrreizējai pārstrādei. “ZAAO” Šķiroto atkritumu savākšanas daļas vadītāja Ginta Gailuma stāstīja un rādīja, kurā konteinerā kas metams. Iedzīvotāji bija ieinteresēti un atzina, ka EKO laukumu izmantos ikdienā, tā samazinot to atkritumu daudzumu, par kuru savāk­šanu un noglabāšanu jāmaksā. Svinīgajā brīdī par īpašu noskaņu rūpējās Vecpiebalgas novada Jaunatnes iniciatīvu centra „Bal­gas strops” jaunieši. Viņiem dzīvē svarīgi, lai varētu dzīvot tīrā, sakoptā vidē.

“Ne tikai talkās sakopsim Latviju, bet rūpēsimies par to ikdienā,” sacīja novada vadītāja Ella Frīdvalde – Andersone,un ar viņu vienisprātis bija novada ļaudis un “ZAAO” komanda ar valdes priekšsēdētāju Aivaru Sirmo priekšgalā.

“EKO laukums tā iedzīvotājiem ir iespēja, kas arī tiks izmantota ikdienā. Līdz šim tuvākais EKO laukums bija Cēsīs. Retais tik tālu brauca,” pastāsta pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs un atklāj, ka patlaban diemžēl nova­dā un tuvumā nav iespējas tikt vaļā no metāllūžņiem. Firmām, kas atbrauc un iepērk, ne katrs uzticas. “Risinām arī šo jau­tājumu,” uzsver Jānis Vīlips.

Taurenē ir jau 21 “ZAAO” šķiroto atkritumu pieņemšanas laukums. Pēdējo septiņu gadu laikā “ZAAO” EKO laukumu piedāvātos pakalpojumus izmantojuši jau ap 260 tūkstoši iedzīvotāju. Mūsu pusē laukumi ir Jaun­piebalgā, Augšlīgatnē, Raunā un divi Cēsīs. Visus savāktos šķirotos atkritumus “ZAAO” nodod pārstrādes uzņēmumiem kā otrreizējas izejvielas jaunu produktu ražošanai, tādā veidā saudzējot apkārtējo vidi un izmantojot resursus atkārtoti.