Ziņas

Sabiedrība

Svin piebaldzēnu garā

Saiešana sākas Kaivē. Kaives parka estrādē sabrauca Vecpiebalgas novada ļaudis no visiem pagastiem, lai atklātu septīto saiešanu slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis”.Foto: Sarmīte Feldmane

Kaivē trešdienas vakarā, nesdams svētību, nolija lietus. Kaivēnieši pēdējās nedēļās bēdājās, ka lielie mākoņi pagastam met līkumu, bet tagad bija priecīgi, ka putekļi noskaloti. Zinātāji skaidroja, ka tā ir ik vasaru – ja pirmais lietus aiziet garām, vasara būs sausa.

Gandarīti par veldzi, Kaives parkā sabrauca novadnieki no Vecpiebalgas, Inešiem, Dzērbe­nes un Taurenes. Sabrauca, lai kopā sāktu novada plašāko notikumu – saiešanu slātaviešu garā “Vecpiebalga atver durvis”. Sep­tīto reizi piecas dienas piecos pagastos notiek dažādi pasākumi, koncerti, tā ir iespēja redzēt, dzirdēt un piedalīties.

“Latvija ir bagāta ar tās ļaudīm. Mūsu novadi ir tik dažādi, tāpat kā cilvēki, tradīcijas. Mēs svinam savus svētkus, šīs vasaras saiešana ir īpaša, jo esam ceļā uz valsts simtgadi,” sacīja Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš un uzsvēra, ka svētku programma ir daudzveidīga, būs arī pārsteigumi un katrs varēs izraudzīties to, kas patīk un interesē visvairāk.

Vecpiebalgas dejotāju izpildītā deja “Piebaldzēni” radīja to īpašo gaisotni, kas izceļ Piebalgu, tās cilvēkus. Un to noteikti līdz pat svētdienai sajutīs un izdzīvos ne tikai pašu novada ļaudis, bet arī ciemiņi.

“Kā var nebraukt uz Kaivi, ja te šovasar sākas mūsu saiešana? Ir labas izjūtas, ka visos pagastos viss izdosies. Tie ir svētki, kurus daudzi apmeklē un daudziem tie ir sirds mierinājums. Arī iespēja satikties, pabūt prom no steigas. Arī laikapstākļi mudina būt dabā,” ”Druvai” sacīja dzērbeniete Anita Zvaigzne un atklāja, ka noteikti apmeklēs koncertu Dzēr­benē, gadatirgu

Vecpiebalgā un dievkalpojumu Vecpiebalgas baz­nīcā.
Priecīgas, ka vismaz Kaivē vairāk nolijis, jo Vecpiebalgai tikusi vien Dieva rasa, vecpiebaldzietes Agita Šulca un Ilzīte Sarmule pārsprieda, kādus pasākumus apmeklēs.

“Ļoti gribas redzēt filmu par novada cilvēkiem, tas viens no iemesliem, kāpēc atbraucām,” atklāja Agita un piebilda, ka uz svētkiem novadā nemaz nevar neiet, par ko gan citādi pēc tiem runās. “Tik daudzi pasākumi bez maksas, grēks būtu neizmantot šo iespēju,” atgādināja Ilzīte.

Arī vecpiebaldziete Ieva Veinberga uzsvēra, ka vispirms jāapmeklē pasākumi pašu novadā, tad var skatīties tālāk. “ Sienam jau jābūt sapļautam, var svinēt,” viņa teica un pastāstīja, ka noteikti apmeklēs akustisko ģitāru trio koncertu Taurenē, un uzsvēra – kā var nebūt klāt retro auto braucienā vai neaizbraukt uz gadatirgu! “Tik daudz kas notiks, visur gribas būt klāt,” sacīja vecpiebaldziete un atzina, ka mudina arī citus pagasta pensionārus apmeklēt pasākumus.
Kuplā pulkā bija atbraukuši arī skujenieši no kaimiņnovada. “Dzīvojam kilometrus piecus no Kaives, gribas pie kaimiņiem atbraukt. Kopā taču arī ikdienā daudz ko darām. Uz Kaivi vienmēr braucu ar prieku, šī vieta ir īpaša. Vecpiebaldzēni vienmēr piedomā, lai svētki būtu interesanti. Kādi šovasar koncerti! Un tik daudz kas par brīvu, ” pārdomās dalījās skujeniete Valda Miķelsone.

Inesiete Sarmīte Beķere arī atzina, ka saiešanas atklāšana Kaivē svētkiem piedod mīļumu. “Visi sabrauc te, uz pagastu, kas nostāk no novada centra, nesūkstās par putekļaino ceļu,” sacīja Sarmīte. Viņai, protams, satraukums, vai sestdienas vakarā Inešos nelīs. Tad muižas parkā “Mazās Kalniņa dienas”. Viss svētkiem saposts, estrādē atjaunoti soli skatītājiem.
Saiešanas atklāšanā visus priecēja aktieris Juris Hiršs ar liriski muzikālu programmu “Mīlestība un Latvija”. Ne vienu vien dziesmu nodziedāja visi kopā. Bet tovakar ar vislielāko nepacietību tika gaidīta Alda Slišāna filma par Vecpiebalgas novada cilvēkiem. Tajā piecu pagastu dažādu paaudžu piebaldzēni stāsta par sevi un izsaka vēlējumu Latvijai simtgadē.
Vecpiebalgas novadam durvis vaļā. Arī šoseja labu labā, par to šodien pārliecināsies retro auto-moto brauciena dalībnieki un to var izdarīt ikviens, kurš grib pabūt jaukos notikumos.

“Jūs strādājat trīs dienas nedēļā un pārējā laikā svinat. To vajag mācēt,” par piebaldzēniem priecājās aktieris Juris Hiršs.