Ziņas

Sabiedrība

Svin festivāla desmitgadi

Interese liela. Drustu estrādē no rīta līdz vēlam vakaram notikums sekoja notikumam, un novadnieki kopā ar draugiem baudīja vasaru.Foto: Sarmīte Feldmane

Desmito reizi Rauna un Drusti sasauca kopā novadniekus festivālā “Rodam Raunas novadā”.

“Gan būs arī nākamie svētki, nav jau nozīmes, kā saucas novada administratīvā vienība. Pagastu veido cilvēki. Drustos, Visuma centrā, cilvēki paliks. Drusti kā Visuma centrs nekur nepazudīs,” tā Drustos, kur šīs vasaras festivālā bija plašāko notikumu vieta, sacīja Raunas novada domes priekšsēdētāja Evija Zur­ģe.

Nedaudz vairāk kā desmit gadus Drusti un Rauna ir viens novads. Ik vasaru, rīkojot festivālu, tika vērsta uzmanība kam cilvēkiem nozīmīgam, tā ceļot godā novada uzņēmējus. Festivāls visus šos gadus bijis kvalitatīvas, izzinošas, izglītojošas, izklaidējošas atpūtas iespēja. Kā uzsver raunēnieši – festivāls ir kultūras un uzņēmējdarbības sintēze.

Katru gadu festivālā tika izvēlēts un izcelts kas tāds, ko ražo, audzē novadā. Piens, zivis, maize, zemenes, medus, alus, ķiploki, puķes un koks celti godā iepriekšējos gados. Šovasar atskats – kā iets uz desmitajiem svētkiem, kā tradīcija iedzīvojusies, kļuvusi par novadnieku gaidītu kopā sanākšanu. Festivāls ikreiz noticis divas dienas. Vienu gadu Klusā diena ar kādu akustisku koncertu notika vienā, nākamajā gadā -otrā pagastā, tāpat Skaļā diena ar pašu kolektīvu uzstāšanos, tirdziņu, dažādām aktivitātēm un kādas pazīstamas grupas koncertu. Pērn Raunā, Cimzā, galdniecībā pirmoreiz tika sarīkota dzīvdabas vakarēšana. Šoreiz vairs nebija jā­stāsta, kas tā tāda, ko darīs. Biļetes ātri tika izpirktas.

Desmitais festivāls ar Kluso dienu sākās Raunas baznīcā, kur koncertu sniedza Daumants Kalniņš. Kā atzina klausītāji – sirdskoncerts neatstāja vienaldzīgu nevienu.

Sestdien tik daudz cilvēku Drustos sen nebija redzēts. Tir­dziņš, novada amatierkolektīvu: kora, ansambļa “Dievidvējā”, deju kopas “Trejdeviņi” uzstāšanās, programma bērniem, aktivitātes ezerā ar sup dēļiem un vizināšanās ar katamarānu, teātra izrāde un “Līvu “ koncerts pulcēja daudzus jo daudzus.

“Te taču Visuma centrs,” lai ko todien “Druva” jautāja festivāla apmeklētājiem, skanēja atbilde. Gatartietis Aivars Damroze atzīst, ka tās šķiet lielas ambīcijas – paziņot, ka Drusti ir Visuma centrs. “Bet katrs punkts, no kura tu skaties, ir centrs. Ir taču jāprot ieraudzīt pasauli smilšu graudā,” vērtēja A.Damroze. Festivāla laikā daudzi savu piederību vai atbalstu Drustiem – Visuma centram – atgādināja, lepojoties ar krekliņiem, kurus rotāja šāds uzraksts.

TV žurnālists Ēriks Palkav­nieks sevi Drustos sauc par jaunpienācēju. “Esmu pārliecinājies, ka Drustos dzīvo labi, atsaucīgi cilvēki. Kad te sāku darboties, biju patīkami pārsteigts – ja kaut ko vajag, vienmēr būs kāds, kurš palīdzēs, neliegs padomu,” pastāstīja Ē.Palkavnieks. Viņam bija uzticēts festivālā vadīt tirdziņu un koncertu. “Pasākums jauks, visi smaida, priecīgi, jauka gaisotne,” atzina Drustiem piederīgais.

Māris Salenieks un Viktors Gutāns ikdienā ar ģimenēm dzīvo Rīgā. “Uz svētkiem nevarēju nebraukt, te bērnība pavadīta, te ir vecāki,” saka Māris. Abi atzīst, ka katru gadu pagasts mainās, aizvien ir kas jauns, kāds stūrītis sakopts. “Svētkos var satikt draugus. Ir tādi, kuri brauc biežāk, cits retāk, Rīgā katrs esam savos darbos,” bilst Viktors un uzsver, ka svētki Drustos ir izdevušies. Abi vērtē, ka tas, ka pagasts turpmāk būs Smiltenes novadā nav ne labi, ne slikti, cilvēku ikdienā jau nekas daudz nemainīsies.

Drustēniete Maija Jančevska uz svētkiem atnākusi kopā ar meitu Lieni un mazbērnu. “Dzīvoju Valmierā, katru nedēļas nogali atbraucam. Satieku draugus, brīvdienās Drustos cilvēku ir vairāk. Pirms dažiem gadiem piektdienu vakaros, sestdienās centrs bija pilns ar jauniešiem, sabrauca, satikās. Tagad tiem jau ģimenes, jauno ir mazāk,” vērojumos dalās Liene, bet mamma piebilst, ka jaunā paaudze ir pilsētās, jo te darba nav.

Ruta Ivāne pastāsta, ka savulaik bijusi ļoti aktīva, apmeklējusi pasākumus. “Tagad Drustos reti kas notiek. Lielākoties Raunā,” viņa vērtē un par gaidāmo novadu reformu vien nosaka: “No Raunas mums nekāda labuma nebija. Pie Cēsīm reiz jau bijām. Lai Dievs dod, ka būs labi pie Smiltenes. Nav jau cilvēku! Svētkos, tad sabrauc, bet ikdienā centrā kādu satikt jau ir notikums.”

Atkalredzēšanās, brīdis atmiņām – kā kādreiz bija, prieks par jauno paaudzi un cerība, ka varbūt kādreiz viņi atgriezīsies. Starp citu, pēdējo mēnešu laikā ne viens vien interesējies par īpašumu iegādi Drustos. Ne velti festivālam dots nosaukums “Rodam Raunas novadā!”. Te katrs var atrast, radīt, meklēt un rast iespēju.

Kādi nākamvasar būs svētki Drustos un Raunā, to vēl nezina neviens. Būs jauns novads, jaunas iespējas un redzējums.