Ziņas

Sabiedrība

Svētkos tiekas izglītības vadītāji

Viesu sagaidīšana. Izglītības iestāžu vadītājas Ritu Bukovsku no Spāres, Baibu Karlsbergu no Priekuļiem un Anžellu Pāži no Cēsīm Veselavas muižas lielajā zālē sagaida Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone.Foto: Sarmīte Feldmane

Veselavas muižā uz tradici­onālo gada nogales tikšanos sabrauca izglītības iestāžu vadītāji no vēsturiskā Cēsu rajona. Tā ir vienīgā reize gadā, kad svētkos satiekas izglītības vadītāji no tagadējiem astoņiem novadiem.

Cēsu rajona nav, bet iedibinātā tradīcija tikties nav pārtrūkusi. Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska to uzsver, piebilstot, ka ikdienā, protams, pedagogi satiekas, bet tad jau parasti runā par darbu. Svētku reizē ir citādi.

Par sarīkojumu, kurā tikās skolu direktori un bērnudārzu vadītājas, īpaši priecīga bija Veselavas bērnudārza vadītāja Iveta Liepiņa: “Kolēģiem parādīsim skaisto muižu, esmu priecīga, ka tikšanās nolikta tieši šeit.” Stalbes vidus­sko­las direktore Jolanta Dzene pastāstīja, ka tieši šīs tikšanās gada nogales svētkos ar kolēģiem viņa ik gadu gaidot visvairāk. “Ikdienā nav laika, visi skrienam, darbs dzen darbu. Gribas satikt kolēģes, par darbu nerunāt,” uzsvēra vidusskolas direktore. Viņas kolēģe Gunta Bērziņa, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore, piebilda, ka savu reizi jau kolēģi satiekas kādā seminārā, tad arī ir iemesls parunāt. “Pie mums ģimnāzijā mācās skolēni no Straupes, Inešu, Drustu un citām pamatskolām. Kad braucam turp ciemos, vairāk jau runājam par skolēniem. Satiekoties pirms Ziemas­svētkiem, ir labs garastāvoklis, jo visi redzami priecīgi, un Vese­lavas muiža ir tik skaista,” sajūtās dalījās Gunta Bērziņa.

Amatas novada Apvienotās izglītības pārvaldes vadītāja Dina Dombrovska, sagaidot viesus, jau sākumā sacīja, ka šajā vakarā nopietnu sarunu būs maz. “Šo­gad par izglītības darbu Latvijā dzirdēts tik daudz, varbūt pārāk daudz,” atgādināja pārvaldes vadītāja un aicināja ikdienā tik aizņemtos izglītības darba vadītājus šoreiz izbaudīt skaistu vakaru skaistā muižā.

Pedagogus uz Veselavas muižu bija ieradusies satikt Priekuļu novada domes priekšsēdētāja Elīna Stapulone. Viņa ciemiņiem pa­­stās­tīja, ka pedagogu tikšanās muižā ir pirmais plašākais sarīkojums pēc restaurācijas darbu pabeigšanas šajā senajā ēkā. Paš­val­dības vadītāja Elīna Stapulone uz­svēra: “Skolotāji ir tie, kuri rada vidi, audzina, izskolo, ievirza mūsu jaunatni. Mēs viņiem uzticamies un ar viņiem lepojamies.”

Svēku vakarā muižā skanēja mūzika, bija klusinātas sarunas, ikdienas steiga bija atlikta.