Ziņas

Sabiedrība

Svētkos kopā pie ekrāna

Deju lieluzvedums “Māras zeme”, noslēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā” – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku nozīmīgākie notikumi, protams, interesē tūkstošus. Ne katrs varēja iegādāties biļeti, tāpēc svētku rīkotāji piedāvāja iespēju pagastos un pilsētās uz lieliem ekrāniem translēt koncertu tiešraides.

Kopīgi skatīties šo lielo koncertu tiešraides mūspusē būs iespējams Jaunpiebalgā, Cēsīs, Nītaurē, Liepā un Vecpiebalgā.
Cēsnieki kopābūšanai aicināti Cēsu Pils laukumā. Tur brīvā gaisotnē, jūtoties kā piknikā, dažādas paaudzes uz lielā ekrāna kopā varēs skatīties gan deju lieluzvedumu sestdien, gan Dziesmusvētku noslēguma koncertu svētdien.

Jaunpiebalgā deju lieluzvedumu “Māras zeme” novada ļaudis kopā varēs izbaudīt Jaunpiebal­gas muižas kroga ēkā, bet “Zvaigžņu ceļā” – Jaunpiebalgas kultūras namā. Amatas novadā kopēju sestdienas un svētdienas koncertu tiešraides skatīšanos rīko biedrība “Nītaureņi”. Abi pasākumi uz lielā ekrāna būs vērojami Nītaures kultūras namā.
Savukārt Priekuļu novadā tiek rīkota noslēguma koncerta “Zvaigžņu ceļš” translācija. Novada ļaudis gan uz koncerta, gan sadziedāšanās skatīšanos tiek aicināti Liepas pagasta “Kalāču”, Eduarda Veidenbauma muzeja klētiņā.

Vecpiebalgā sestdien “Māras zeme” un svētdien “Zvaigžņu ceļā” tiešraides varēs skatīties Kārļa Skalbes muzejā “Saulrietos”. “Varēsim arī kopā padziedāt, padancot, iejusties svētku gaisotnē,” saka Vecpiebalgas pašvaldības tūrisma speciāliste Laura Prūse.

“Daudzi novadnieki ir svētkos. Gribam viņus redzēt, zināt, kā klājas. Tie, kuri uz Dziesmusvētkiem netika, arī vēlas izjust kopīgo gaisotni, tāpēc rīkojam kopīgo skatīšanos,” stāsta Laura. Skatīšanās bija plānota Grišku kalnā, bet, kad notika atklāšanas koncerts svētku dalībniekiem un deju koncerts “Vēl simts gadu dejai”, laikapstākļi Vecpiebalgā nebija mīlīgi. “Pārcēlām skatīšanos uz jauniešu centru. Visticamāk, dažādu iemeslu dēļ neviens neatnāca,” stāsta Laura.