Ziņas

Sabiedrība

Svētki īpašajām ģimenēm

Aizrautīgi. Atraktīvā mūzikas skolotāja un teātra pulciņu vadītāja Indra Kumsāre iejutusies suņa tēlā un ar jokiem, muzikāliem uzdevumiem un akordeona spēli spēj iekustināt izglītojošām draiskulībām jebkura vecuma bērnus ar īpašām vajadzībām.Foto: Marta Martinsone - KAŠA

Cēsu 2.pamatskolas zālē ceturtdien valdīja pacilāta gaisotne, jo vienuviet uzposušies un aizraujošu iespaidu gaidās bija sapulcējušies teju visi Cēsu novada bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Cēsu komiteja ikgadējo saviesīgo pasākumu šiem bērniem un viņu ģimenēm rīko jau devīto reizi. Komitejas izpilddirektore Marina Orlova, uzrunājot atnākušos, pauda prieku, ka ģimenēm ik gadu palielinās interese piedalīties pasākumā, kas veltīts bērnu priekam.

M.Orlova “Druvai” pastāstīja, ka svētku programmā paredzētas kopīgas dziesmas, dejas un dažādas spēles, kā arī kopīga maltīte un dāvanas bērniem. Viņa uzsvēra, ka šāds sarīkojums galvenokārt iecerēts tieši šo bērnu iespēju paplašināšanai – lai viņi rastu jaunu iespēju satikties, kontaktēties, arī attīstīt dažādas prasmes un iemaņas piedāvātajās daudzveidīgajās atrakcijās.

Pasākumu vadīt bija uzaicināta pedagoģijā un arī pasākumu vadīšanā pieredzējusī Indra Kumsāre, kura, lai bērniem būtu interesantāk, šoreiz iejutās suņa tēlā. Spēlējot akordeonu, sulīgi dziedot un ik pa laikam iesaistot bērnus it kā vienkāršos, bet viņu maņām reizēm izaicinošos uzdevumos, I.Kumsāre nekļūdīgi piesaistīja dalībnieku uzmanību.

Arī vecāki neslēpa gandarījumu par iespēju atvest bērnus uz svinīgu un jautru pasākumu, kur programma plānota tieši šo dalībnieku iespējām. Mamma Ilze Vozņesenska bija pārliecināta, ka “arī šiem bērniem ir vajadzīga sajūta, ka viņi nav atšķirīgi, ka viņi ir tādi paši kā visi pārējie. Viņiem arī ir vajadzīgi šāda veida pasākumi, kas gan iepriecina, gan raisa sajūtu, ka viņi sabiedrībā ir pieņemti”. I.Vozņesenska pieļauj, ka šādas tikšanās reizes ir noderīgas arī vecākiem, jo reizumis nomāc kāds neatrisināts jautājums, tad var noderēt citu vecāku pieredze, izpratne, atbalstam pateikts vārds. “Parasti Dievs jau neko nenokavē , vienmēr piesūta to, kas jāpiesūta,” teica Ilze, atzīstot, ka pārējā laikā šo ģimeņu vecākiem neesot intensīva saskarsme, lai varētu apmainīties ar pieredzi un idejām.

Tāpat Sandra Madrēvica un viņas dēls Intars Kučinskis, kuri uz saietu ieradušies trešo gadu , bija priecīgi par iespēju gan izklaidēties, gan apgūt ko jaunu, kā tas bijis arī pērn, kad atrakcijas bērniem nodrošinājuši pārstāvji no “Zinoo” centra. Sandra zināja stāstīt, ka vecāku kopības sajūta bijusi arī “boccio” spēles treniņos, kuros vēl nesen piedalījies Intars. Tagad gan puisis esot vairāk ieinteresējies par teātra nodarbībām pie I. Kumsāres.

Mamma Solvita Rancāne, kura uz pasākumu bija atvedusi dēliņu Jurģi, atzina, ka lielākoties izvairās no citu plašāku pasākumu apmeklēšanas, jo sabiedrībā vēl nav izpratnes par bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. “Parasti jau cilvēki, kurus tas nav skāris, nesaprot, ka bērns spēj uzvesties tikai tā, kā viņš var veselības stāvokļa dēļ,” novērojumos dalījās Sandra, izsakot gandarījumu, ka šis pasākums bijusi iespēja atrasties vidē, kurā valda lielāka izpratne par katra īpašā bērna iespējām. Viņa arī ir priecīga, ka sabiedrības izpratnes veicināšanai medijos sākušās informatīvās kampaņas par autiskā spektra traucējumiem, tomēr pagaidām vēl pārmaiņas cilvēku attieksmē esot minimālas, tādēļ katra īpaši radīta iespēja šādiem bērniem gūt prieku ir apsveicama.

Iepriekš īpašo ģimeņu tikšanās rīkotas vasarās, par norises vietu izvēloties Cēsu Pils dārzu. Taču šogad pirmo reizi nolemts sapulcēt visus vienuviet jau pavasara sākumā, svētkus sarīkojot telpās. Kopumā šogad uz pasākumu ieradušies 42 bērni ar īpašām vajadzībām no Cēsu novada, “Druvu” informēja LSK komanda.

Pasākumu atbalstīja LSK sadarbības partneris Zviedrijas Sarkanais Krusts.