Ziņas

Sabiedrība

Svarīga gan stabilitāte, gan attīstība

Balso atklāti. Latvijas Sarkanā Krusta Cēsu komitejas konferences laikā ievēl jauno komitejas padomi un tās priekšsēdētāju. Foto: Madara Ozoliņa

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Cēsu komitejas jaunievēlētā padome turpinās iesāktos darbus un īstenos jaunas ieceres.

LSK Cēsu komitejas konferences uzdevums bija ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī ievēlēt jaunu vadību – padomi un tās priekšsēdētāju. Pārstāvji no Cēsu komitejas 15 nodaļām padomē ievēlēja Zani Brenti-Brantiņu, Jāni Gobu, Sarmīti Svidersku, Sarmu Sičiku, Dzin­taru Osīti un Lauru Kubliņu. Par padomes priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlēja Zani Brenti-Bran­tiņu. Šādā sastāvā komiteja darbu veiks turpmākos četrus gadus. Pēc vēlēšanām Z. Brente-Bran­tiņa dalījās pārdomās, sakot: “Esam gatavi strādāt, mūsu mērķis ir vairāk iesaistīties dažādos projektos tā, lai Sarkanā Krusta vārds publiski izskanētu arvien biežāk. Mums būtiska ir organizācijas virzība uz augšu, tādēļ ļoti nopietni vienmēr izvērtējam savu darbu – kas ir izdevies un pie kā ir jāpiestrādā, lai kļūdu un neizdošanos būtu pēc iespējas mazāk.” Viņa arī atzina, ka konference noritējusi pēc plāna, nav bijis pārsteigumu. “Tas bija process, kam nodaļas bija gatavojušās jau laikus, katra nodaļa jau pirms konferences vēlēšanām bija izvirzījusi savus komitejas locekļus. “

Padomē ievēlētā organizācijas jauniešu līdere Laura Kubliņa Sarkanajā Krustā darbojas jau septīto gadu: “Agrāk darbojos jauniešu nodaļā, bet tad šī nodaļa sāka brukt un tika likvidēta. Lielākā daļa jauniešu sāka darboties Jauniešu domē. Šobrīd LSK Cēsu komitejā vairs nav jauniešu nodaļas, tomēr esam astoņi uzņēmīgi jauni cilvēki, kas turpina darboties. Gandrīz neviens vairs nedzīvo Cēsīs, tomēr, kad nepieciešams, sanākam kopā un strādājam. Bet mums noteikti ir nepieciešamas papildu darbarokas un radošas idejas no citiem jauniešiem. Man šis darbs sagādā milzīgu prieku un dod enerģiju. Šogad pirmo gadu arī pati vadīju nometnes bērniem. Tā ir lieliska pieredze!”

Konferencē LSK Cēsu komitejas izpilddirektore Marina Orlova klātesošos iepazīstināja ar būtiskāko, ko Cēsu komiteja paveikusi četros gados. “Arvien aktuālāka kļūst sadarbības veicināšana ar citām nevalstiskām organizācijām. Mēs strādājam pie tā, lai pēc iespējas biežāk nodrošinātu pirmās palīdzības mācības un pirmās palīdzības pakalpojumu sniegšanu publiskos pasākumos. Četros gados, rīkojot skolās sacensības, esam apmācījuši lielu daļu skolēnu, tas ir būtisks ieguldījums. Mēs esam popularizējuši un veicinājuši asins donoru kustību, rīkojuši nometnes bērniem, attīstījuši sociālās un humānās palīdzības programmu. Šajos virzienos darbs tiks turpināts.” M. Orlova atzina, lai arī Sarkanā ­Krusta Cēsu komitejas finansi­ālais stāvoklis esot stabils, tiek meklēti saimnieciskās darbības veidi, kas organizācijai nestu peļņu. Šobrīd darbu ir sācis viens no projektiem – atskurbtuve Cēsīs -, tomēr padomes izpilddirektore atklāj, ka padomā ir vēl citi būtiski un sabiedrībai nozīmīgi projekti, pie kuriem tiks strādāts nākamajos četros gados.

Konferencē novēlējumus jaun­ievēlētajai padomei izteica ar Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, ar uzrunām uzstājās LSK ģenerālsekretārs Uldis Līkops un Norvēģijas Sarkanā Krusta Ostfoldas komitejas pārstāvis Sveins Arne Hansens.