Ziņas

Redzeslokā

Suns, pavadiņa un maisiņš

Foto: Iveta Rozentāle

Cēsīs parādījušies informatīvie plakāti “Atceries: pavada un maisiņš!” Mazākiem burtiem atzīmēts – pārkāpuma gadījumā – administratīvs sods.

Cēsu novada pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes vadītājs Vladimirs Kalandārovs teic, ka Cēsīs    uzstādītas astoņas šādas plāksnes, vēl divas – Rīdzenē. Tuvākajā laikā tās papildināt nav plānots.
“Druva” vaicāja Cēsu novada pašvaldības policijas priekšniekam Guntaram Norbutam, cik pilsētā aktuāli ir šādi pārkāpumi, cik liels ir administratīvais sods un vai tiešām ir situācijas, kad tas ir jāpiemēro.

G.Norbuts teic: “Vairāk strādājam preventīvi. Reizēm iedzīvotāji zvana, stāsta par šādiem pārkāpumiem, tad braucam pie suņa saimnieka, runājam, gadās, ka viņam jāraksta skaidrojumi, kāpēc šos noteikumus neievēro.”

Sods par pārkāpumu ir no brīdinājuma līdz 70 soda naudas vie­nībām (viena soda naudas vienība ir 5 eiro). Tātad sods ir līdz 350 eiro,    tādu var piemērot gan par suņa nevešanu pavadā, gan nesavāktajiem dzīvnieka ekskrementiem. G.Norbuts atzīst, ka šo noteikumu neievērošana ir problēma, daži dzīvnieku saimnieki ir sodīti: “Pats esmu redzējis, ka saim­nieks pastaigājas ar lielu vilku suni bez pavadas un uzskata, ka tas ir droši, apgalvojot, ka suns klausa un ir uzticams. Bet apkārtējiem ir bail, un noteikumi ir jāievēro. Mēs iesakām suni vest pastaigā neapdzīvotā vietā, kur dzīvnieks var brīvi izskraidīties.” Viņš arī norāda, ka suņa palaišanai bez pavadas ir otra puse, tas aizklīst un kā klaiņojošs nonāk dzīvnieku patversmē. Lai suni no patversmes izņemtu, ir jāmaksā gan sods, gan jāraksta paskaidrojums policijai, kāpēc nav ievēroti dzīvnieku labturības noteikumi.

G.Norburts, vērtējot norādījumu izvietošanu, atzīst: “Tie atvieglo mūsu darbu. Cilvēkam tiek atgādināts, ka ir jāievēro dzīvnieku labturības noteikumi, viņš ir brīdināts, ka par to neievērošanu var saņemt sodu.”