Ziņas

Redzeslokā

Strīdi par auto stāvvietām

Strīdu objekts. Viestura ielas 12. nama daļas iedzīvotāju apmaksāts un izbūvēts auto stāvlaukums kļuvis par mazu, lai visi tagadējie ēkas iemītnieki, kam pieder automašīna, varētu tai atrast stāvvietu zem mājas logiem.Foto: Indars Krieviņš

Pirms četriem gadu desmitiem Cēsīs, Viestura ielā, veidojās daudzdzīvokļu māju mikrorajons, kurā tikai neliela vieta bija paredzēta auto novietošanai. Pie katras ēkas ieejas varēja piebraukt, lai atvestu vajadzīgās lietas, piemēram, mēbeles un sadzīves tehniku. Pagalmu lielākā daļa bija zālājs, bija pieņemts mašīnas turēt garāžās, nevis zem logiem. Un cik gan tad ģimenēm to privāto mašīnu bija!

Tagad citi laiki un cits auto skaits iedzīvotājiem. Vīrs no Viestura ielas 12. nama “Druvai” raksta par problēmām pagalmā. Lai mājas priekšā, kur zālājs, turpmāk novietotu automašīnas, 2008. gada 14. maijā veikta aptauja un iedzīvotāju kopsapulcē pieņemts lēmums finansēt darbus. Nama iedzīvotāju pilnvarotā persona pasūtījusi projektu automašīnu stāvlaukumam, noformējusi dokumentus, lai uz Viestura ielas 12. namam piekrītošās zemes būtu stāvlaukums 18 mašīnām. Tie, kuri atbalstījuši stāvlaukuma izbūvi, samaksājuši par projektu un par pašu laukuma izbūvi. 2009. gada stāvlaukums nodots lietotāju rīcībā.

Tagad, kad vairākos dzīvokļos mainījušies īpašnieki, daļa nezina vai neievēro noteikto kārtību piemājas stāvlaukumā. Vietas tajā sadalītas tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas finansējuši būvniecību. “Iemītnieki, kas ēkā ienākuši pēdējos gados, automašīnas novieto vietās, kas nav paredzētas viņu dzīvokļiem,” uzsver vīrs gados, uzskatot, ka ne jau viņam ikdienā jākaro par stāvvietu savai automašīnai. Kārtība jāievieš tam, kam ir tāds amata pienākums – pārzināt un kontrolēt noteikumu ievērošanu stāvlaukumā.

“Druva” pārliecinājās, ka no sešām Viestura ielas daudzdzīvokļu mājām piecās iedzīvotāji cenšas reglamentēt automašīnu novietošanu pēc tam, kad samazinājuši pagalma zālienu par labu personīgajam transportam. Tomēr vakaros, kad visi pārrodas vai atbrauc ciemiņi, transporta novietošanai nama tuvumā vietas pietrūkst.

Līdzās mikrorajonam ir pašvaldības izbūvēts stāvlaukums starp Viestura un Slimnīcas ielu. Tas domāts klīnikas apmeklētājiem. Ierobežojumus mašīnu atstāšanai pašvaldība pagaidām nav noteikusi.