Ziņas

Sabiedrība

Strenču novadā rekonstruēs trīs lauku ceļu posmus

Strenču novadā rekonstruēs trīs lauku ceļu posmus 7,5 kilometru (km) garumā, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Rekonstrukcija tiks realizēta, iesniedzot projekta pieteikumus Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētā atbalsta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Projekta pirmajā kārtā tiks realizēta Jērcēnu pagasta autoceļa Liepugatves-Grobi pārbūve 2,6 km garumā un Plāņu pagasta autoceļa Plāņi-Čarnas pārbūve 2,055 km garumā. Pašlaik notiek šo divu ceļu tehnisko projektu izstrāde.

Savukārt otrajā kārtā notiks Plāņu pagasta autoceļa Pluķi-Strūciņas pārbūve 2,9 km garumā.

Izmaksas tiks segtas no ELFLA Strenču novada domei piešķirtās kvotas 380 000 eiro apmērā, kas sastāda 90% no kopējām izmaksām. Strenču novada finansējums ir 10% jeb 42 222 eiro.

Projektēšanas darbus veic SIA “Reaalprojekt”. Būvniecības darbus ieplānots sākt 2016.gada vasarā.