Ziņas

Sabiedrība

Straupes kora Dziesmu svētki

Jubilejā. Straupes koris Artas Zundes vadībā pieskandēja Straupes kultūras namu.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Ar skanīgu un plašu koncertu Straupes koris nosvinēja 155. jubileju. Viens no vecākajiem koriem Latvijā, kura priekšteči piedalījušies pirmajos Dziedāšanas svētkos Dikļos, priecēja ar kvalitatīvu dziedājumu un daudzveidīgu repertuāru.

Lai cik dziesmu pa šiem gadiem izdziedāts, lai kā mainījušies laiki un dziedātāju paaudzes, kora dziedāšanas tradīcija Strau­pē aizvien ir cieņā, tā ir vērtība. Straupieši koncertam bija izvēlējušies dažādu gadu dziesmas. Tās, kuras pašiem vislabāk patīk, kas tuvas un mīļas. Katrai repertuārā savs stāsts, katra saistās ar savām emocijām. Koris klausītājus – bijušos dziedātājus, novada kora dziesmu draugus, radus un draugus – priecēja gan ar latviešu kora mūzikas klasiku un latviešu tautas dziesmu apdarēm, gan R.Paula, J.Lūsēna un A.Sirmā kora dziesmām.

Ik pa brīdim zāles logā iespīdēja pēcpusdienas saule, tā deva savu enerģiju un dzīvesprieku, un arī klausītājiem zālē gribējās ne tikai izbaudīt dziesmu skanējumu, bet arī dziedāt līdzi. Koncerts sākās ar Ērika Ešenvalda filozofisko “Krustiem zvaigznes debesīs” un noslēdzās, kopā ar klausītājiem dziedot “Pūt, vējiņi!”.

Koncertu vadīja straupietis, pazīstamais dziedātājs Mārtiņš Ruskis. Viņš un jauniešu deju kolektīvs “Idumeja” ne tikai sveica pieredzējušo Straupes amatiermākslas kolektīvu, bet arī kuplināja koncertu. Pēc tā sākās sadziedāšanās, visi – dziedātāji un klausītāji – kļuva par koristiem.

Pēc koncerta diriģente Arta Zunde “Druvai”atzina, ka Strau­pes koris vispirms ir tradīcijas. “Pēc pagājušās vasaras Dziesmu svētkiem mūsu koris kļuvis kuplāks, nevis dziedātāju skaits gājis mazumā. Korī dzied tikai novada cilvēki, arī koncertos vai nozīmīgās uzstāšanās reizēs nepiesaistām dziedātājus no citiem koriem. Mēs daudz strādājam un priecājamies par rezultātu. Gandarījums visiem, kad ar katru reizi dziesma skan aizvien labāk. Straupes korī satikušies tie, kuri mīl dziesmu,” saka A.Zunde un piebilst, ka pēc Dziesmu svētkiem korim šī ir ļoti nopietna sezona. Jubilejas koncerts gatavots no oktobra.

“Straupiešiem patīk dziedāt korī. Apbrīnoju cilvēkus, kuri visos laikos noturējuši kori,” atzīst diriģente.

Jubileja ir reize, kad atskatīties vēsturē, lai ietu tālāk. Zigrīda Gulbe teju 50 gadus, vien ar nelielu pārtraukumu, kad bija jāauklē mazbērni, dziedājusi korī. Tikai pirms diviem gadiem pārtrauca koristes gaitas. “Dziedājusi esmu no bērnības. Mamma bija dziedātāja. Koris dod enerģiju, dzīvesprieku. Koris ir kvalitatīvi ļoti izaudzis, par to milzīgs prieks. Arī jubileja ikvienam dod pacēlumu,” saka straupiete Zigrīda. Viņa atminas, ka bijis pat laiks, kad nācies izlemt – būt korim vai ne-būt.

“Koris vienmēr izķepurojies. Bija laiks, kad bieži mainījās diriģenti. Skatēs tikai vēlējāmies, lai izdodas iegūt trešās pakāpes vērtējumu,” tagad jau tālu pagātni atceras koriste. Viņa atceras, ka reiz padomju laikā skatē straupieši nodziedāja tā , ka netika uz Dziesmu svētkiem Rīgā. Tad viņa kopā ar ciema priekšnieci brauca uz Cēsīm izlūgties, lai ļauj piedalīties svētkos, jo repertuāru taču dziedātāji zina. “Uz svētkiem toreiz tikām,” atklāj ilggadējā koriste un uzsver: “Koris ir tāds, kāds ir diriģents. Tagad ir prieks klausīties, un ir lepnums, ka mums Straupē ir tāds koris.”

Arī straupiete Rita Mieze ilgus gadus dziedājusi korī, pabijusi daudzos svētkos. Viņas vīrs Laimonis savulaik bijis koristu vidū. “Dziedāšana korī – tā ir enerģija. Lai arī diriģenti mainījās, Straupes koris vienmēr bijis jauks kolektīvs. Tā, kā tagad skan koris, neatceros, kad ir skanējis. Diriģente Arta prot tā izvilināt dziesmas , ka vienaldzīgs nevar palikt ne dziedātājs, ne klausītājs,” pārdomās dalās R.Mieze un atzīst, ka dzīvē daudzas grūtības pārvarēt palīdzējusi dziesma. “Jāļaujas dziesmai. Tagad mājās bieži padungoju,” saka R.Mieze, kurai jau 83 gadi.

Straupes koris latiņu uzcēlis augstu, klausītāji sasniegto novērtēja. Jāiet vien tālāk. Gan jau pēc pieciem gadiem atkal būs skanīgs skaistas jubilejas koncerts.