Ziņas

Sabiedrība

Straupe ieiet nākamajā gadsimtā

Jubileja sākās piektdienas vakarā Lielstraupes pils pagalmā ar uzvedumu “Straupe cauri laiku lokiem.” Astoņi gadsimti izskanēja dziesmā un dejā, tika pieminēti galvenie notikumi Straupes vēsturē, netrūka arī svētku runu un apsveikumu uzrunu.

Vispirms sanākušos sveica pagasta padomes priekšsēdētājs, tad runāja pils apsaimniekotājs – Straupes narkoloģiskās slimnīcas direktors Edmunds Rudzītis, kurš atzina, ka šajos svētkos vispirms jāpateicas Dievam, ka Straupe pastāv.

“Bijušas par to daudz lielākas un lepnākas pilsētas, kuru vietā tagad vējš tikai putekļus dzenā. Bet Straupe pastāvēja jau pirms 800 gadiem, jo ne jau purvā vai meža vidū priesteris Daniels cēla baznīcu. Tātad apdzīvota vieta te bijusi ilgāk nekā 800 gadus, un tā joprojām ir un attīstās.

Nezinu, kā pirms 800 gadiem, bet pēdējos 40 gados mūsu iestāde Straupes vārdu padarījusi pazīstamu visā republikā. Ar pilnu atbildību varu teikt, ka nav Latvijā nevienas pilsētas, neviena pagasta, kur nezinātu Straupi un no kura kāds nebūtu te pabijis,” teica E. Rudzītis, un klātesošie to uzņēma ar aplausiem.

Lielstraupes pilī ar pārtraukumiem valdījusi fon Rozenu dzimta, un uz jubileju bija ieradušies divi tās pārstāvji – fon Rozenu ģimenes padomes priekšsēdētājs Klauss fon Rozens un Latvijas konsuls Frankfurtē Rīdigers fon Rozens.

Svētku viesus sveica Klauss fon Rozens, pastāstot, ka viņa senči te dzīvojuši kopš pirmajām Straupes pastāvēšanas dienām: “Kopš tiem laikiem šajā pusē manu un jūsu senču dzīve aizritēja saistībā. Viņi dalījās kopīgos priekos un ciešanās. Fon Rozenu ģimenei Straupe bija un ir reāla un gaiša dzīves sastāvdaļa jau 800 gadus. Tāpēc šodien esam atveduši vissirsnīgākos fon Rozenu ģimenes sveicienus no visas pasaules – Eiropas, Austrālijas, Kanādas, ASV un Brazīlijas.”

Fon Rozenu dzimta saņēma simbolisku dāvanu – vēja rādītāju, kas ilgus gadus bija atradies virs Lielstraupes pils torņa. Tagad uzstādīts jauns, bet vecais nodots saviem bijušajiem īpašniekiem, kuri to arī savulaik uzstādījuši.

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrs Māris Kučinskis, sveicot jubilārus, atzina, ka jau vairāk nekā 20 gadus viņa dzīve saistās ar Valmieras pusi un vismaz divas reizes nedēļā iznāk braukt cauri Straupei.

“Pirms sešiem gadiem pirmo reizi uzkāpu pils tornī un konstatēju, cik īstenībā Straupe ir skaista. Tad sapratu, kāpēc pirms 800 gadiem te uzcelta baznīca un kāpēc Straupe kļuva par Hanzas pilsētu.

Katram dzīvē vajadzētu tiekties uz kādu lielāku pilnību, taisīt karjeru, tāpēc arī novēlu Straupei to veikt. Tai ir jāaug, jāatgūst pilsētas nosaukums un jābūt ļoti nozīmīgai ne tikai Vidzemē, kā krustpunktam starp trim pilsētām, bet arī nozīmīgai visā valstī. Ja kaut ko dzīvē ļoti vēlas, viss arī notiek,” teica M. Kučinskis.

Ar kvēliem aplausiem tika sveikts narkologs Jānis Strazdiņš, kurš ilgus gadus bijis saistīts ar Straupes narkoloģisko slimnīcu. Viņš norādīja, ka straupiešiem jābūt lepniem par šo vietu: “Mēs esam sanākuši bijušajā pilsētā, kurai atkal ir jāattīstās un jāatgūst šis statuss. Ticiet man, Straupe ir visas Latvijas, pat varētu teikt – visa Baltijas reģiona lielākā bagātība. Lielstraupes pilī ir apvienoti daudzi arhitektūras stili. Tas ir unikāls gadījums, ka tik ilgus gadsimtus šis piemineklis pastāv un dod cilvēkiem prieku.”

Uzrunas teica arī citi sveicēji, tostarp Straupes sadraudzības pilsētas Spidbergas (Norvēģija) mērs Steins Holands, kurš atzina, ka sadarbība 15 gadu garumā bijusi sekmīga un tā arī turpināsies. Jubilejas atklāšanas pasākumā klātesošos priecēja arī sadraudzības pilsētas pūtēju orķestris.

Pēc svinīgā pasākuma sekoja garīgās mūzikas koncerts Straupes baznīcā, bet pirmā svētku diena noslēdzās ar pasākumu jaunatnei “Modes, deju un mūzikas šovs.”