Ziņas

Sabiedrība

Strādā rītdienai

Ģimenes kopā. Bērnu rītā “Raibā pasaka” bērni un vecāki mākslinieka Jura Bindemaņa vadībā kopā radīja gleznu.

“Pašvaldībai ir svarīgi domāt par visām paaudzēm. Tas, kas notiek šodien, tā ir vakardiena un aizvakardiena, tas, ko šodien darām, tā ir rītdiena. Jādomā nevis par to, kā bija, bet – kā būs. Bērni, jaunās ģimenes ir Līgatnes rītdiena,” saka Līgatnes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Šteins.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos, novadā piedzimuši ap 30 bērnu, izveidotas 30 jaunas ģimenes.

Šogad Līgatnes novada pašvaldība Vides aizsardzības un reģi­onālās attīstības ministrijas rīkotajā konkursā “Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība” atzīta par laureāti nominācijā “Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” un saņēmusi naudas balvu 5000 eiro. Izglītī­bas un zinātnes ministrija konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2018” līgatniešus atzinusi par labākajiem nominācijā “Straujā­kais lēciens darba ar jaunatni attīstībai pašvaldībā”. Savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra konkursā Līgatnes vidusskola saņēmusi eTwinning sertifikātu starptautisko un vietējos digitālos projektos. Latvijā Eiropas Savienības skolu sadarbības tīkla sertifikāts ir tikai 24 mācību iestādēm.

“Darbs ar ģimenēm, ar jaunatni vienmēr bijis mērķtiecīgs,” atzīst novada vadītājs un atgādina, ka Līgatnes pašvaldība nevar lepoties ar lieliem resursiem, bet viss tiek vērtēts un darīts kopsakarībās. “Novada skolās visiem bērniem nav brīvpusdienu, daudzbērnu ģimenēm jāmaksā puse. Varam visiem maksāt par pusdienām, bet tad skolās nebūs jauna aprīkojuma, nevarēsim remontēt telpas, piemaksāt pedagogiem. Mēs vērtējam ieguvumus un izdevumus. Novada iedzīvotāji labi zina, ko pašvaldība var atļauties,” viedokli pauž novada vadītājs.

A. Šteins atgādina, ka daudzus gadus novada iestādēs nav ienākuši jauni speciālisti, piemēram, arī skolā. “Jauniem cilvēkiem jāienāk ikvienā nozarē un vietā. Līgatnē ienāk jaunas ģimenes, redzam, ka tām ir cits skatījums uz pierasto, tās arī mums liek uz lietām paskatīties citādi,” saka novada vadītājs un atgādina, ka ģimenei, izvēloties dzīvesvietu, svarīgi, lai būtu tīra vide, pieejama laba izglītība un iespējams interesanti pavadīt brīvo laiku, bet labi apmaksātu darbu var atrast arī citur.

Līgatnē ir dienas centri, kultūras iestādes, sporta centrs, kur visu laiku kaut kas notiek. Arī paši līgatnieši ir aktīvi. Natālija Juš­kova trīs gadus vadīja Māmiņu klubu. “Līgatne ir ģimenēm draudzīga pašvaldība, tāpēc te dzīvojam,” saka Natālija. Vispirms ģimene Līgatnē pavadīja vasaras, tad nolēma pārcelties. “Biju darbojusies Māmiņu klubā Rīgā, kad Līgatnes Amatu mājā iepazinos ar vadītāju Dainu Klinti, izstāstīju, ka gribētu klubu organizēt arī Līgatnē. Saņēmu pozitīvu atbildi, atbalstu, telpas tikšanās reizēm. Pirmajā reizē atnāca divas mammas, bet pa trim gadiem dažādās nodarbībās iesaistījušās 25 jaunās māmiņas,” stāsta Natālija. Viņa uzsver, ka Māmiņu klubs ir iespēja iepazīties, jo daudzas jaunās ģimenes Līgatnē ir ienācējas. “Māmiņu klubs man palīdzēja iedzīvoties Līgatnē, sajust piederību. Tagad bērni paaugušies, klubam meklējam citu vadītāju,” atklāj līgatniete.

Natālija arī uzsver, ka Līgatnē bērniem ir ļoti daudz iespēju, kuras piedāvā pašvaldība: labs bērnudārzs, dažādi pulciņi, mūzikas un mākslas skola, sporta centrs, kultūras pasākumi.
Nikola Kavala aktīvi darbojās Māmiņu klubā, tagad ap sevi pulcina Līgatnes vecāku iniciatīvas grupu, ar kuru iecerēts veidot biedrību. “Esam vecāki, kuriem bērni apmeklē bērnudārzu un sākumskolu. Tā kā manai ģimenei patīk aktīvi pavadīt laiku, aicinu arī citas ģimenes nākt kopā,” stāsta Nikola.

Aizvadītajā sestdienā uzkalniņā pie Augšlīgatnes skolas tika rīkots Gaismas pasākums. Bija rotaļas, ar pasaku izstāstīts, kā iziet cauri tumšajam laikam uz gaismu, pārrunātas senču tradīcijas, ar svecītēm izgaismots ceļš. “Ģimenes Līgatnē ir aktīvas. Mums ir iespējas realizēt ieceres un vienmēr ir pašvaldības atbalsts,” saka Nikola.

Līgatnes novadā deklarēti ap 400 jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Pašvaldības jaunatnes un izglītības lietu speciāliste Dace Bērziņa atzīst, ka pēdējos divos gados darbā ar jaunatni, par ko arī saņemts augstais novērtējums, novadā izdarīts daudz. Iesaistoties jauniešiem, izstrādāta jaunatnes politikas stratēģija nākamajiem pieciem gadiem, aktīvi darbojas jauniešu dome. Jaunieši tikās ar domes deputātiem, kopā meklēja risinājumus ikdienas problēmām. “Tagad, Ziemassvēt­ku laikā, jaunieši ciemojas pie senioriem, tā ir viņu iniciatīva – radīt prieku,” pastāsta D. Bērziņa. Jaunieši ir ļoti priecīgi par darba novērtējumu. Svarīgi, ka konkursā varēja balsot arī novada iedzīvotāji.

Jaunieši ieinteresēti iesaistās brīvprātīgo kustībā. Līgatnieša Riharda Viļuma paveiktais tika atzinīgi novērtēts Vidzemes reģionā. “Jauniešiem ideju un ieceru netrūkst,” saka D. Bērziņa.

Nominācijā “Pašvaldība ar lielāko izaugsmi” iegūtie 5000 eiro tiks ieguldīti bērnu laukumu sakārtošanā.