Ziņas

Sabiedrība

Stāvēšana uz “guļošā policista”

Cēsīs visi ātrumu ierobežojošie vaļņi atrodas vietās, kur vienlaikus pastāv citi stāvēšanas vai pat apstāšanās aizliegumi.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Pirms divām nedēļām tīmeklī aktīvo gulbeniešu autobraucēju vidū izvērsusies karsta viedokļu apmaiņa par to, kur drīkst novietot auto stāvēšanai.

Vietējais laikraksts “Dzirkstele” 27.februārī publicējis foto, kur netālu no izglītības iestādes kāds auto nolikts stāvēšanai uz ātrumu ierobežojošā vaļņa jeb “guļošā policista”, attēlu papildinot ar likumsarga detalizētu skaidrojumu – ja vien neeksistē citi auto stāvēšanai ierobežojoši apstākļi, piemēram, aizlieguma zīme, un tas netraucē satiksmei, apstāšanās un stāvēšana uz “guļošā policista” likumdošanā nav aizliegta. Gulbenes novada paš­valdības policijas priekšnieks Mārtiņš Didrihsons-Linards gan vērš uzmanību – Ceļu satiksmes likums paredz satiksmes dalībniekiem pienākumu neradīt satiksmei bīstamas vai traucējošas situācijas. Līdz ar to šis aspekts būtu ņemams vērā, ja auto, kas novietots stāvēšanai uz “guļošā policista”, radītu negadījumu risku un traucētu satiksmes plūsmai.

Arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže “Druvai” apliecināja, ka tieša aizlieguma novietot transportlīdzekli uz ātrumu ierobežojošā vaļņa nav. A.Pāže min, ka mulsums varētu rasties no fakta, ka horizontālie ceļa apzīmējumi (uz ceļa braucamās daļas attēlotie) tik tiešām paredz dažādus ierobežojumus satiksmē un arī minētie vaļņi tiek apzīmēti ar savu īpašo – šahveida – krāsojumu. Līdz ar to, uzbraucot uz “guļošā policista”, kādam var nebūt skaidras pārliecības, vai noteikumi tiek pārkāpti vai ne. A.Pāže gan apstiprināja, ka Cēsīs nav šādu autobraucējus mulsinošo vietu, jo visi ātrumu ierobežojošie vaļņi atrodas vietās, kur vienlaikus pastāv citi stāvēšanas vai pat apstāšanās aizliegumi. Piemēram, “guļošie policisti” Cēsīs, Piebalgas un Raunas ielā, apvienoti ar gājēju pārejām, savukārt Gaujas ielā ātrumvalnis atrodas vietā, kur novietota zīme “Apstāties aizliegts”. Vēl citviet tādi vaļņi izveidoti krustojumu tuvumā, kas automātiski nepieļauj nedz apstāšanos, nedz transportlīdzekļa novietošanu ilgstošai stāvēšanai. Līdz ar to cēsniekiem patlaban atkrīt prāta lauzīšana attiecībā uz piestāšanu virs “guļošā policista”.