Ziņas

Sabiedrība

Statistikas pārvalde sāks vākt datus lauku saimniecību struktūras apsekojumam

Centrālā statistikas pārvalde pirmdien, 22.augustā, sāks 2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu, liecina statistikas pārvaldes sniegtā informācija.

Apsekojumā paredzēts iegūt informāciju par zemes izmantošanu, sējumu un stādījumu struktūru, cūku un mājputnu skaitu, saimniecības tehnisko aprīkojumu, nodarbinātajiem lauksaimniecībā, saimnieciskās darbības aktivitātēm un par vairākiem agro-vidi raksturojošiem rādītājiem.

Datus triju nedēļu laikā, proti, līdz 11.septembrim, varēs iesniegt elektroniski Centrālās statistikas pārvaldes Elektroniskajā datu vākšanas sistēmā. Savukārt no 26.septembra līdz 16.decembrim Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra intervētāji klātienē apsekos saimniecības, no kurām nebūs saņemta informācija elektroniski, bet Centrālās statistikas pārvaldes intervētāji veiks telefonintervijas.

Respondentu administratīvās slodzes mazināšanai 2016.gada apsekojumā neiekļautos rādītājus paredzēts iegūt no administratīvajām datubāzēm – Lauksaimniecības datu centra Mājdzīvnieku reģistra, Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas informācijas sistēmas, Lauku atbalsta dienesta Integrētās administrēšanas un kontroles sistēmas.

Apsekojamā vienība ir lauku saimniecība – tehniski un ekonomiski atsevišķa vienība ar vienotu vadību, kas ražo lauksaimniecības produktus vai uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Saimniecībā var arī ražot nelauksaimnieciskus produktus un sniegt nelauksaimnieciskus pakalpojumus. Respondentiem jāsniedz informācija par visām zemes platībām, kuras lauku saimniecība apsaimnieko.

Lauku saimniecību struktūras apsekojums ir izlases veida, tā ietvaros paredzēts iegūt informāciju par 30 tūkstošiem lauku saimniecību, kuras atlasītas nejaušas gadījuma izlases veidā. Izlasē iekļautie respondenti saņems Centrālās statistikas pārvaldes uzaicinājuma vēstuli piedalīties apsekojumā. Respondenti, kuru elektroniskā pasta adrese ir Centrālās statistikas pārvaldes rīcībā, vēstuli saņems elektroniski, bet pārējie pa pastu.

Šādu apsekojumu reizi trijos gados veic visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs, tostarp Latvijā. Pirmos provizoriskos rezultātus paredzēts publicēt nākamā gada aprīlī.