Ziņas

Sabiedrība

Starp “Latvijas e-indeksa” uzvarētājiem – Valmiera

Par “Latvijas e-indeksa” uzvarētājiem kļuvuši Strenču novads, Dobeles novads, Valmieras pilsēta, kā arī Finanšu ministrija un Ceļu satiksmes un drošības direkcija.

No pašvaldībām mazo novadu grupā, kur iedzīvotāju skaits nepārsniedz 7000, uzvarējis Strenču novads, bet lielo novadu grupā uzvarējis Dobeles novads, savukārt republikas pilsētu grupā – Valmieras pilsēta.

E-indeksā tika vērtētas arī valsts iestādes un ministrijas. Valsts iestāžu grupā par uzvarētāju atzīta Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet ministriju grupā līdere ir Finanšu ministrija.

“Latvijas e-indekss” ir e-vides novērtējums valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldībās. Tas sniedz priekšstatu, cik aktīvi un savai situācijai atbilstoši iestādes un pašvaldības izmanto mūsdienu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtos risinājumus, lai veicinātu sniegto pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem un komersantiem.

Valsts pārvaldes iestāžu e-indeksā ir analizēta iestāžu e-pārvaldes iespēju pielietošana un efektivitāte gan iestāžu iekšējā darba organizācijā, gan starpiestāžu procesos. Tāpat arī analizēta iestāžu sniegto e-pakalpojumu pieejamība.

Pašvaldībās tika vērtēta to īstenotā prakse e-pārvaldes jomā – gan dokumentu aprite, cik daudz izmantotas e-iespējas, gan saziņa ar iedzīvotājiem – cik daudz tās komunicē elektroniski un sociālajos tīklos.

LETA