Ziņas

Uzņēmējdarbība

Stājas spēkā jaunās normas bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanā

Sākot ar šodienu, stājas spēkā izmaiņas normās attiecībā uz akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanu lauksaimniecībā izmantojamai dīzeļdegvielai, kas nozīmē degvielas iekrāsošanu no 30.oktobra un tās izmantošanu tikai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājējmašīnās.

Jaunā kārtība paredz, ka šajā sezonā, sākot no 30.oktobra, dīzeļdegviela būs atbilstoši iezīmēta jeb marķēta ar fiskālo marķieri un krāsvielu. Šo dīzeļdegvielu varēs izmantot tikai lauksaimniecības tehnikā, kā arī tā būs jāuzglabā atsevišķi no nemarķētās dīzeļdegvielas.

Plānots, ka šajā sezonā augkopībā piešķirs 100 litrus, augļkopībā un dārzkopībā – 130 litrus, zālāju platībām -130 litrus, zālāju platības dzīvnieku barības ražotājam – 60 litrus, zemes apstrādei zem zivju dīķiem – 60 litrus, citām kultūrām un platībām, kuras ir deklarētas un apstiprinātas vienotā platību maksājuma saņemšanai – 60 litrus par vienu hektāru lauksaimniecības zemes.

Šajā saimnieciskajā gadā ražotājs ir tiesīgs iegādāties marķēto dīzeļdegvielu, ja to izmanto traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājējmašīnās produkcijas ražošanai, zemes vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem.

Marķēto dīzeļdegvielu var saņemt par to deklarēto hektāru skaitu, par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 285 eiro no hektāra, neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu.

Plānots, ka bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai pieteiksies aptuveni 18 000 lauksaimnieku.