Ziņas

Sabiedrība

Stadiona būvniecība nekavējas

Viss rit grafikā. Cēsu stadionā turpinās apjomīgi darbi, lai jau šajā rudenī to nodotu cēsnieku rīcībā.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Būvniecības objekts numur viens šajā vasarā Cēsīs, nenoliedzami, ir stadions. Tā rekonstrukcija tika gaidīta ilgi, un tagad ir skaidrs, ka jau rudenī cēsnieki un pilsētas viesi te varēs nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.

Cēsu novada pašvaldības komunālinženieris un stadiona projekta vadītājs Modris Rāviņš norāda, ka darbi iekļaujas plānotajā laikā, kas varbūt ir nedaudz neierasti tik lielam objektam: “Pro­tams, gadās arī mums kāda neliela aizķeršanās, bet kopumā turamies grafikā.”

Gandrīz pilnībā ir sagatavota pa­matne futbola laukumam un skrejceļam, darbi vēl turpinās. Pēc aptuveni mēneša paredzēts sākt vest aprīkojumu sporta laukumu iekārtošanai, lai fināla fāzē ievirzītu būvniecības virszemes darbus.

Objekta ģenerāluzņēmējs ir SIA “ReRe Vide 1”, kas atzīst, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem esot koordinēt daudzo komandu darbu, kas strādā stadionā, lai panāktu, ka viss tiek paveikts termiņā un kvalitatīvi. Tas izdodas veiksmīgi, un būvuzraugi nav konstatējuši novirzes no kvalitātes prasībām.

M. Rāviņš, pašvaldības pārstāvis objekta uzraudzībā, arī atzīst, ka viss notiek atbilstoši prasībām, ar uzņēmējiem notiek regulāra komunikācija. Katru nedēļu ir sapulce, kurā piedalās visas puses, bet saziņa notiek katru dienu. Objekts ir samērā sarežģīts, jo tiek būvēts moderns, labiekārtots un daudzfunkcionāls stadions, kas piemērots vairākām sporta disciplīnām – vieglatlētikai (izņemot mešanas disciplīnas), futbolam, pludmales un klasiskajam volejbolam, basketbolam, tenisam, badmintonam, florbolam un hokejam. Stadiona teritorijā izbūvētas jaunas pazemes inženierkomunikācijas – drenāžas sistēma futbola laukumam, sadzīves un lietus kanalizācijas, ūdensvads, elektroapgādes un sakaru komunikācijas.


Stadions kalpos ne tikai sportistiem, bet visiem cēsniekiem un pilsētas viesiem – bērniem, jauniešiem, ģimenēm un senioriem. Bērnu vajadzībām stadionā izbūvēs aktīvās attīstības rotaļu laukumu. Tāpat ikvienam aktīvam cēsniekam būs pieejams āra treniņu laukums ar izturīgiem, vandaļu drošiem trenažieriem. Taps arī nepieciešamās tehniskās būves. Auto satiksmei pie stadiona tiks izveidota jauna iebrauktuve no Valmieras ielas, likvidējot pašreizējo stadiona iebrauktuvi gar deg­vielas uzpildes staciju. Jaunās iebrauktuves galā tiks izveidota stāvvieta 23 automašīnām, taču lielāko stadiona apmeklētāju auto plūsmu plānots novirzīt uz labiekārtoto Smilšu laukumu.

M. Rāviņš ir pārliecināts, ka jau rudenī stadions tiks nodots cēsnieku rīcībā. Arī būvuzņēmējs norādījis, ka būvniecība varētu noslēgties jūlija beigās, augustā, kam sekos teritorijas labiekārtošana un objekta nodošana, kas var prasīt apmēram pusotru mēnesi. Rekonstrukcijas otrajā kārtā plānots uzbūvēt tribīnes, trešajā – laukumu ar sintētisko segumu un apmalēm, kur vasarā varētu spēlēt florbolu, ziemā – hokeju.

“Stadiona tribīņu projekts patlaban no projektētājiem nodots ekspertīzei neatkarīgiem sertificētiem speciālistiem, kuri detalizēti pārbaudīs projekta kvalitāti – ugunsdrošību, būvkonstrukciju aprēķinus, darba apjomus un pārējo. Tribīņu celtniecības iepirkums varētu tikt izsludināts vasaras nogalē, pašvaldībā cenšas, lai darbi sāktos šoruden, bet pabeigti nākamajā vasarā. Taču gribu uzsvērt, ka tas netraucēs cēsniekiem izbaudīt stadiona priekšrocības – sporta laukumu zonas, futbola laukumu, skrejceļu. Šobrīd tiek spriests, kā līdz nullei samazināt iespaidu uz jau gatavo daļu, veicot tribīņu izbūvi, kā arī lai trešajā kārtā ieplānotā hokeja – florbola laukuma izbūve neietekmētu stadiona darbību,” skaidro M. Rāviņš.

Pirmajā kārtā visapkārt teritorijai izbūvēs žogu, sakārtos ietvi. Ar privāto īpašnieku, kura zemes gabals robežojas ar stadiona teritoriju, panākta vienošanās par vie­notu ārējā žoga uzstādīšanu apkārt teritorijai. Pašvaldībā norāda, ka stadions būs brīvi pieejams pa dienu un vakaros, taču slēgts naktīs. Apmeklētāju drošībai stadionā tiks ierīkotas videonovērošanas iekārtas, kā arī teritorijas un sporta laukumu ārējais apgaismojums.

M. Rāviņš skaidro, ka teritorijas apgaismošanai izmantos LED tehnoloģiju, vērtēta arī iespēja to izmantot futbola laukuma apgaismošanai, taču secināts, ka tas iznāktu pārāk dārgi, tāpēc tur atstāts tradicionālais apgaismojums: “Vienu brīdi likās, ka būsim pionieri, tik lielam objektam pilnībā izmantojot LED apgaismojumu, bet, veicot aprēķinus, sa­pratām, ka tas pagaidām nav ekonomiski izdevīgi.”

Pašvaldības pārstāvis norāda, ka būvdarbi iekļaujas apstiprinātajā budžetā. Ir pozīcijas, kur izdevumi nedaudz samazinās, citviet – pieaug, bet kopumā viss atbilst plā­notajam.

Jau rakstīts, ka stadiona pirmās kārtas būvniecības izmaksas ir 2,8 miljoni eiro, kam piesaistīts 1,9 miljonu eiro valsts budžeta līdzfinansējums.