Ziņas

Sabiedrība

Spriež par bērniem ar uzvedības problēmām

Klausītāju pilnā auditorijā. Cēsu internātpamatskolas - attīstības centra izglītības psiholoģes Zinta Biseniece (no kreisās) un Iveta Lukjanova skolā sarīkotās konferences starpbrīdī.Foto: no skolas arhīva

Cēsu internātpamatskola darbojas arī kā attīstības centrs, tajā skaitā kā metodiskais centrs pedagogiem Vidzemē. Šogad skola sarīkoja plašāku zinātnisku konferenci sadarbībā ar Latvijas Universitātes Cēsu filiāli.

Tā bija veltīta tēmai par to, kā strādāt ar bērniem vispārizglītojošā skolā, ja audzēknim ir uzvedības problēmas. Cēsu pedagogi gatavojuši šo konferenci ar tēmas definējumu: ja skolu apmeklē arī bērni ar uzvedības traucējumiem, viņi ir izaicinājums skolas darbībā, taču pieaugušajiem ir jāzina, ka pastāv virkne iespēju, kā, rīkojoties gudri, var panākt bērniem un pieaugušajiem labvēlīgu sadarbību mācību procesā.

Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā izglītības metodiķes Sarmīte Gaiķe un Sarmīte Verpele informē “Druvu”, ka Vidzemes pedagoģiskajā forumā 150 pedagogi un speciālisti Cēsīs iesaistījušies diskusijās ar Latvijā vadošajiem bērnu aizsardzības, psihiatrijas un psiholoģijas speciālistiem. Skolas direktors Zigmunds Ozols, kura vadībā apjomīgais forums Cēsīs sarīkots, skaidro tēmas izvēli: “Diskusijās par izglītības reformu, izglītības kvalitāti Latvijā bieži vien tiek piemirsti skolēni ar speciālām vajadzībām. Vajadzības saistās ar bērnu dzirdes, redzes, dažādas pakāpes garīgās veselības, kā arī mācību un citiem traucējumiem. Valstī ar šādām speciālām vajadzībām ir jau ap 12 tūkstošiem audzēkņu un skaits ik gadu par pāris simtiem palielinās, nevis samazinās. Puse šādu bērnu mācās speciālajās izglītības iestādēs, bet otra puse vispārizglītojošajās skolās. Valsts virzās uz to, lai maksimāli daudz šo skolēnu varētu mācīties vispār­izglītojošajās mācību iestādes,” mērķi iezīmē Z.Ozols un uzsver, ka viņa vadītājā internātpamatskolā Cēsīs pedagogu metodiskajā darbībā centrālais jautājums ir nemainīgs – kā pats audzēknis ar speciālām vajadzībām jūtas izglītības iestādē.

Jānis Pāvulēns, Valsts bērnu aizsardzības inspekcijas projekta konsultants bērnu tiesību aizsardzības jomā, skolotāju auditorijai Cēsīs uzsvēris, ka uzvedības korekcija nav un nevar būt atbalsta sniegšana vienīgi bērnam. Ko­rek­cijas efektivitāte atkarīga no korekcijas bērnu iekļaušanas sociālajā sistēmā. Bērna uzvedība taču veidojas, izpaužas un nostiprinās dažādās vidēs. Tajā skaitā ģimenē un sabiedrībā, ne tikai izglītības iestādē. Ja bērna uzvedības traucējumi netiek pienācīgi ārstēti, tie var atstāt iespaidu uz cilvēku pieaugušā vecumā, secinājuši speciālisti.

Latvijas vadošais bērnu psihiatrs Ņikita Bezbarodovs klausītājiem Cēsīs skaidroja, ka katrs piektais bērns skolas vecumā cieš no psihiskām un psiholoģiskām problēmām. Tas būtiski ietekmē viņa ikdienu un uzvedību, neveicina normālu attīstību. Speciālists pedagogiem uzsvēra, ka mūsdienās lielākajai daļai traucējumu ir pieejamas ārstēšanas un korekcijas efektīvas metodes. Pieaugušajiem tās vērts apzināties, lai rīkotos tālredzīgi. Taču ne visu varot izārstēt, tādēļ arī izglītības iestādes darbā pieaugušajiem svarīgi izprast un pieņemt realitāti.

Lielu daļu konferencē aizņēmusi diskusija par autismu. Sa­vu­kārt Kristīgās akadēmijas docente Dace Dolace bija aicināta analizēt vecāku un pedagogu rīcības nozīmi stabilizējošas attiecību vides veidošanā darbā ar bērniem.
Savukārt Cēsu internātpamatskolas – attīstības centra psiholoģes Zinta Biseniece un Iveta Lukjanova aicināja skolotājus pievērst uzmanību darbam ar sevi. “Vērojot bērna sliktu uzvedību, varam pamanīt, ka uzvedība ir mērķtiecīga, tajā izpaužas kāds no mērķiem, un tie var būt: pievērst uzmanību, cīnīties par varu, atriebties vai norobežoties,” skolotājiem skaidroja psiholoģes, aicinot atpazīt bērnu mērķus pēc savām izjūtām. “Skolotājs var sajusties dusmīgs, sāpināts, bezspēcīgs problēmas priekšā. Tāpēc skolotājam svarīgi apzināties, ka mainīt viņš var tikai sevi – atrast veidus, kā stiprināt sevi, parūpēties par savu uzkrāto emociju analīzi. Tas palīdzēs arī audzēknim izmainīt uzvedību.”

Internātpamatskolas metodiskā centra darbinieces Sarmīte Gaiķe un Sarmīte Verpele, apkopojot vērienīgi sarīkotās konferences sarunas, secinājumos raksta, ka dalībniekiem dzirdētais noderēs ikdienas darbā ar audzēkņiem. Pašu pieredze un konferencē uzklausītie speciālistu padomi palīdzēs precīzāk izprast cēloņus, kas skolēnos rada uzvedības problēmas. Tas nozīmē, ka pieaugušo pieņemtie risinājumi sarežģītās situācijās skolās, darbības mācību iestāžu ikdienā kā pedagoģiskā, tā psiholoģiskā jomā veidosies veiksmīgāk.