Ziņas

Sports

Sporta dzīve Cēsīs ir aktīva

Cēsu novada pašvaldības sporta koordinatore Rasa Siliņa aicināja kopā novadā darbojošos sporta klubus, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus. Tostarp, lai ievēlētu pārstāvjus no klubiem novada sporta padomē. Ieradās 15 klubu pārstāvji no 26, kuri novadā darbojas. R. Siliņa pastāstīja, ko dara sporta padome, kas tajā ietilpst. Viens no tās galvenajiem uzdevumiem – iesaistīšanās finansējuma sadalīšanā sportam.

“Ir pareizi, ja šajā procesā iesaistās klubu pārstāvji, jo tieši viņi vislabāk zina klubu vajadzības, pārzina procesus, kas notiek tajos. To nevar zināt cilvēki no malas. 2014.gadā tika izstrādāts nolikums finanšu sadalījumam, kas ir caurskatāms un visiem dod vienādas tiesības gan pieteikties finansējumam, gan to iegūt. Izstrādāta punktu sistēma, finansējums tiek sadalīts pēc iepriekšējiem sasniegumiem un biedru skaita,” stāstīja R. Siliņa.

Sporta padomē kopumā darbojas 11 cilvēki, viens deputāts no Izglītības, kultūras un sporta komitejas, novada sporta koordinators, sporta skolas direktors un vēl viens sporta skolas pārstāvis, ko viņi paši ievēl. Sporta klubi no sava vidus ievēl četrus pārstāvjus, kā arī vēl divus, kuri var būt, bet var arī nebūt saistīti ar kādu no sporta klubiem. Padomē darbojas arī Cēsu Olimpiskā centra pārstāvis.

R. Siliņa atzina, ka padomes grūtākais uzdevums ir iesniegumu izskatīšana finansējuma piešķiršanai. Līdz pagājušās nedēļas nogalei tie bija jāiesniedz, drīz padomei būs jāsanāk, lai veiktu izvērtēšanu.

Aiva Nestro no Cēsu tradicionālā karatē kluba, kura darbojās iepriekšējā padomē, atzina, ka svarīgākais, lemjot par finansējumu, saglabāt neitralitāti, jo izvērtēt nav viegli: “Budžets nav bezgalīgs, vajadzību krietni vairāk, tāpēc svarīgi uz katru situāciju paraudzīties objektīvi.”

Kopējais finansējums sporta pasākumu organizēšanai, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām tiek sadalīts šādi: pašvaldības organizētajiem sporta pasākumiem, pašvaldības pasūtītajiem sporta pasākumiem, novada komandu dalībai valsts mēroga sacensībās, sporta pasākumu organizēšanai Cēsu novadā un tiešā tā tuvumā, senioru un veterānu dalībai Latvijas Senioru un veterānu savienības organizētajās finālsacensībās, sporta veidu attīstībai un sporta biedrībām, Cēsu Sporta skolas organizētajiem sporta pasākumiem, novada sporta komandai vai individuālajam sportistam ar uzrādītajiem visaugstākajiem sportiskajiem rezultātiem pēdējo 12 kalendāro mēnešu laikā. Trīs procenti no sporta budžeta tiek atvēlēti neparedzētiem gadījumiem.

“Visa gada garumā nāk pieprasījumi no klubiem, sportistiem par finanšu piešķiršanu, un padomei tie jāizvērtē, atceroties, ka finansējums ir ierobežots,” saka R. Siliņa. “Naudas vienmēr būs par maz, bet ir prieks, ka cilvēki grib darboties, ka rodas jaunas biedrības, ka sportiskajās aktivitātēs iesaistās visu vecumu cilvēki, ka notiek darbs ar jaunajiem. Pašvaldības uzdevums nav atbalstīt augstu sasniegumu sportu, bet tautas sportu, lai fiziskajās aktivitātēs iesaistītos iespējami vairāk iedzīvotāju. Taču svarīgi arī atbalstīt talantīgus jauniešus, kuriem dažbrīd varbūt pietrūkst pavisam nedaudz, lai iekļūtu starptautiskajā apritē, lai nestu Cēsu vārdu pasaulē.”

Atbilstoši nolikumam atbalstīti tiek sportisti, kuri ir deklarēti Cēsu novadā, jo, kā norāda sporta koordinatore, šī ir novada nodokļu maksātāju nauda. Viņa arī uzsvēra, ka būtu svarīgi, lai klubu piedāvātās sporta programmas būtu licencētas, jo tas ļautu trenēt arī jauno maiņu. Daļa to jau paveikusi, daļai tas ir procesā.

Klātesošie atzina, ka kopumā Cēsīs notiek ļoti daudz sporta pasākumu. Kāds norādīja, ka to nav mazāk kā dažādu kultūras pasākumu, ka sporta klubos iesaistīti ļoti daudzi novada iedzīvotāji, bet finansējums sportam un kultūrai ir ļoti atšķirīgs, diemžēl ne par labu sportam. R. Siliņa uzsvēra, ka klubu pārstāvjiem vajadzētu nākt ar priekšlikumiem, ieteikumiem, kas nepieciešams sporta attīstībai, ko pašvaldība varētu palīdzēt.

Sanāksmes gaitā sporta padomē kā klubu pārstāvji tika ievēlēti Aiva Nestro (Cēsu tradicionālā karatē klubs), Jānis Bērziņš (slēpošanas – biatlona klubs “Cēsis”), Juris Knēts (“Meridiāns”) un Ineta Krūmiņa no kluba “Actico”, pārstāv senioru basketbolu. Kā vēl divi pieaicinātie ievēlēti Jānis Vilders no kluba “Lekrings” un Arnis Melbārdis no Cēsu golfa kluba.

Sanāksmes noslēgumā R. Siliņa informēja, ka 2.decembrī arī šogad notiks pasākums “Cēsu sporta laureāts”, kurā gaidīti visu klubu pārstāvji: “Gribam, lai šī kļūtu par labu tradīciju, kurā satiekas visu klubu pārstāvji. Ikdienā tas nav iespējams, katrs aizņemts savos pasākumos, treniņos, sacensībās, bet reizi gadā, sporta ballē, varētu sanākt, lai suminātu labākos, satiktos un parunātos. Nāk ne tikai tie, kuri izvirzīti apbalvošanai, bet ikviens sportiska dzīves veida piekritējs.”