Ziņas

Sabiedrība

Spēle ar interešu konfliktu

Vecpiebalgas novada domē saspringta gaisotne, deputātu domas dalās

Vecpiebalgas novada domes deputāti sanāca ārkārtas sēdē, lai izskatītu deputātu Edžus Ķaukuļa, Ineses Navras un Edgara Bērzkalna pieprasījumu.

Viņi vērsa kolēģu uzmanību, ka domes priekšsēdētāja Ella Frīdvalde – Andersone, noslēdzot uzņēmuma līgumu ar deputāti Leldi Burdaju, nonākusi interešu konfliktā, kā arī nelietderīgi iztērēta budžeta nauda. Kā arī viņi uzskata, ka Lelde domes priekšsēdētāja vēlēšanās balsojusi par Ellu Frīdvaldi – Andersoni, jo ir šis līgums.

Gan šis deputātu pieprasījums, gan pati domes sēdes gaita izskatījās kā pēcvēlēšanu diskusija, kurā piedalās aizvainotie, kuri nespēj pieņemt realitāti, un tie, kuri ieguva varu. Pirmajā šī sasaukuma domes sēdē pašvaldības vadītāja vēlēšanās Lelde Burdaja no vēlētāju apvienības “PAR jaunajiem!” nobalsoja par apvienības “Novada attīstībai” kandidāti. To Leldes bijušie apvienības kolēģi sauc par nodevību, uzskata, ka viņas balss nopirkta un tā tālāk.

Hronoloģiski viss sākās, kad domas par pašvaldību vēlēšanām vēl tikai virmoja gaisā. 1.martā jaunatnes lietu nodaļas vadītāja Lel­de Burdaja beidza darba attiecības Vecpiebalgas pašvaldībā. “Tā kā Lelde bija uzsākusi starptautiskos projektus, tos pārzināja, uzskatījām, ka ir nelietderīgi to pabeigšanā – dokumentācijas sakārtošanā – piesaistīt citu cilvēku. Tas arī būtu risks, jo varam pazaudēt projektam saņemto Eiro­pas naudu -55 780 eiro. Pirms līguma slēgšanas tika izvērtētas paš­valdības budžeta iespējas. Par jaunatnes nodaļas vadītāju tika apstiprināta tās darbiniece Linda Ķaukule, (deputāta Edžus Ķau­kuļa sieva – aut.) bet darbinieka vieta aizvien ir brīva, tā ietaupīti budžeta līdzekļi, to ietvaros noslēgts līgums ar Leldi, turklāt līdz šim vēl ietaupot 2319 eiro, bet līdz Leldes līguma beigām – 31.augustam- ietaupījums būs 2820 eiro. Lindai nebija tādas pieredzes un izglītības, lai pabeigtu iesāktos projektus, sakārtotu dokumentāciju,” skaidroja Ella Frīdvalde-Andersone, atgādinot, ka pašvaldības vadītājs drīkst slēgt līgumus un par šo uzņēmuma līgumu ir informēta arī sabiedrība. “Teiktais, ka līguma dēļ Lelde balsoja par mani kā priekšsēdētāju, ir nepamatots un uzskatāms par mēģinājumu diskreditēt gan priekšsēdētāju, gan deputāti,” uzsvēra Ella Frīdvalde – Andersone, piebilstot, ka Leldei projektu vadībā ir laba reputācija, labi kontakti ar starptautiskajiem partneriem, kas būtiski, lai pabeigtu iesākto darbu.

Zvērināta revidente Edīte Sončika, izvērtējot noslēgto līgumu, atzinumā raksta: “Pašvaldības vadība ir pienācīgi izvērtējusi iespējamos riskus, kas varētu ietekmēt projektu apguvi, mainoties vadošajiem darbiniekiem projektu vadībā, un šāda līguma lietderīgumu risku mazināšanā. Uzņēmuma līgumam paredzētais finansējums ir apstiprinātā 2017.gada budžeta ietvaros. Nav pierādījumu, ka līdzekļi netiek izlietoti atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” prasībām.”

Argumenti, atsauces uz likumiem, pašvaldības saistošajiem noteikumiem apvienību “PAR jaunajiem!” divus deputātus un “Vecpiebalgas novadam” divus deputātus nepārliecināja, kā arī tas, ka pašvaldība nevar atļauties palielināt darbinieku skaitu.

Edžus Ķaukulis: – Neapšaubām Leldes profesionalitāti, bet noslēgtā līguma saimnieciskumu. Varbūt politisko situāciju noliekam malā, runājam par saimnieciskām lietām. Kurš piedāvāja noslēgt līgumu?

Ela Frīdvalde – Andersone: – Es.

Edžus Ķaukulis: – Vai izskatījāt citus uzņēmējus?

Ella Frīdvalde – Andersone: – Nē.

Lelde Burdaja: – Edžu, vai esi pajautājis, ko esmu darījusi, ko daru. Deputāte Inese Navra atnāca, painteresējās, visu parādīju, izstāstīju, ko šajos mēnešos darīju.

Edžus Ķaukulis: – Jums bija laiks sniegt paskaidrojumu, negribu būt skolotājs, kurš prasa paskaidrojumus, ja jūs tos nesniedzat. Esam, lai risinātu jautājumus. Uzskatu, ka līgums nav saimniecisks.

Ella Frīdvalde – Andersone: – Revidenta slēdziens ir pretējs.

Edžus Ķaukulis: – Atbildiet uz jautājumiem. Kurš noteica summu?

Ella Frīdvalde – Andersone: – Mēs vienojāmies, starptautisko projektu vadība nav minimālās algas pakalpojums, pēc tirgus šī summa varētu būt lielāka nekā 878 eiro mēnesī.

Edžus Ķaukulis: -Vai tika izsludināts konkurss, cenu aptauja?

Ella Frīdvalde – Andersone: – Tas nebija vajadzīgs, jo Lelde jau strādāja. Tas nebija jauns projekts, tas bija darba turpinājums.

Edžus Ķaukulis: – Amatu pārņēma Linda Ķaukule. Vai tad pienākumi nepārmantojas?

Lelde Burdaja: – Lindai atdevu projektu, kuru viņai mācīju uzrakstīt. Ar to viņa strādā. Projekti ilgst divus gadus, šajā laikā notikušas izmaiņas un atskaiti uzrakstīt citam ir praktiski neiespējami.

Ella Frīdvalde – Andersone: – Ja nav projekta vadības pieredzes, ir risks.

Edžus Ķaukulis: – Vai tad nevienā no trim projektiem jaunatnes lietu nodaļas vadītāja nav lietas kursā, kas notiek? Parādi, ko esi izdarījusi.

Lelde Burdaja: – Linda zina par aktivitātēm, pavisam kas cits ir dokumentācija.

Lelde atnesa un uz galda nolika vairākas biezas mapes ar dokumentiem.

Domes priekšsēdētājas vietniece Ilona Radziņa kolēģim atgādināja, ka ar dokumentiem jāiepazīstas pirms sēdes. “Mēs te nespēlējam teātri, bet strādājam. Visi dokumenti ir pieejami. Mums nav tik daudz laika, lai to darītu sēdē. Jārīkojas kā deputātam, nevis zēnam smilšu kastē,” viedokli pau­da Ilona Radziņa.

Deputāts Edgars Bērzkalns paš­valdības vadībai pārmeta, ka, zinot, ka Lelde Burdaja atstāj amatu, netika meklēts risinājums, kurš darbu turpinās. “Ir darbinieks, kuram pēctecībā to uztic, ja domā, ka netiks galā, pieņem citu, kam ir kompetence. Rodas iespaids, ka kāds ir neaizvietojams. Tas rada bažīgu. Arī alga ir neadekvāti liela,” viedokli pauda deputāts.

Inese Navra papildināja: – Runa ir par saimnieciskumu – 878 eiro mēnesī, zinot, kādas ir algas citiem pašvaldībā. Tā ir pilnas slodzes alga. Kādi apsvērumi lika domāt, ka atalgojums ir adekvāts.

Edžus Ķaukulis: – Jaunatnes lietu nodaļas vadītājam alga 878 eiro, kādu saņem arī Lelde par projektu pabeigšanu. Pašvaldībā ir jaunatnes lietu nodaļas vadītāja, kura pilda gan nodaļas, gan darbinieka pienākumus. Linda Ķaukule jau ir uzrakstījusi divus projektus. Ja esi vadījusi daudzus projektus par tādu pašu naudu, kādu tagad trīs, to var izdarīt tagadējā vadītāja un Leldes pienākums bija viņu apmācīt. Tas ir nesaimnieciski, šos projektus var pabeigt darbinieki. Jaunatnes lietu vadītāja labi prot angļu valodu, bijusi Maltā pie partneriem. Neredzu problēmu. Iepazīšos ar materiāliem

Ilona Radziņa: – Man šķiet, ka sāksies interešu konflikts. Edžu, tu vēlies, lai sieva saņem šo atalgojumu.

Edžus Ķaukulis: – Linda par vienu algu dara divus darbus.

Tādā garā sēdē turpinājās ilgāk par stundu. Pirms un pēc vēlēšanu aizvainojumi guva virsroku pār darāmajiem darbiem.

Lelde Burdaja kolēģiem vēlreiz, tāpat kā vairākkārt novada iedzīvotājiem, paskaidroja, ka uzņēmuma līgumam nav nekāda sakara ar viņas balsojumu par novada domes priekšsēdētāju. Līgums noslēgts 1.martā, vēlētāju apvienība „PAR jaunajiem!” saraksts vēlēšanām iesniegts 18.aprīlī. Vēlēšanas notika trīs mēnešus pēc līguma noslēgšanas. “Faktos nav kopsakarības, jo 1.martā nebija zināms, ka kandidēšu vēlēšanās, nebija iespējams paredzēt vēlēšanu rezultātus, kur nu vēl izrēķināt, ka mana balss no 24 kandidātiem būs izšķirošā. Līgums nezaudētu spēku arī tad, ja būtu nobalsojusi par kādu citu. Man tāpat kā pašvaldībai līgumsaistības būtu jāizpilda līdz galam. Līgums nerada interešu konfliktu, jo noslēgts trīs mēnešus pirms kļuvu par deputāti un deputāts drīkst slēgt uzņēmuma līgumu un gūt ienākumus, līgums noslēgts par konkrēta darba izpildi, kas nav saistīta ar domes deputāta pienākumiem un lēmumu pieņemšanu,” skaidroja deputāte.

Edgars Bērzkalns atgādināja, ka deputātiem ir tiesības sasaukt ārkārtas sēdi. “Kāds kaut ko nav sapratis, un viņš to dara. Ir lietas, kam piekrītu, kam ne,” sacīja deputāts, bet Ilona Radziņa uzsvēra: ” Ir tiesības, bet atcerēsimies, ka jāsaprot, kāpēc to darām.”

Deputāts Indriķis Putniņš: – Aicinu sagatavoto lēmumu projektu par pašvaldības līdzekļu neracionālu izmantošanu neatbalstīt, jo skaidri redzams, ka nauda nav iztērēta, viss noticis plānotā budžeta ietvaros. Par detaļām, vai tikai tas vai cits darbinieks var veikt šo darbu, vienmēr var diskutēt. Priekšsēdētāja noslēdza līgumu korekti, atbilstoši likumiem. Par summu neesmu eksperts. Ja cilvēks divus gadus virzījis, attīstījis projektus, vai tā nav normāla prakse, ka viņš pabeidz.

Deputāte Agita Šulte atzina, ka izvēlē justos drošāka, ja būtu KNAB atzinums, jo arī KNAB izvērtē šo līgumu.

Pieciem deputātiem balsojot pret, četriem par, lēmums – atzīt domes priekšsēdētājas Ellas Frīdvaldes – Andersones un Lel­des Burdajas noslēgto uzņēmuma līgumu par neracionālu un nelietderīgu pašvaldības līdzekļu izlietojumu, kas neatbilst likumam, netika pieņemts.