Ziņas

Sabiedrība

Spārē top infrastruktūra jauniem sociāliem pakalpojumiem

Spāru svētki nosvinēti. Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja Zane Pīpkalēja (no labās) un Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere aplūko, kā būvniekiem sokas ar darbiem.Foto: Monika Sproģe

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par deinstitucionalizācijas plāna īstenošanu Spārē. Viss jāizdara 18 mēnešos, un patlaban darbi norit pēc plāna.

Amatas novada pašvaldības projektu vadītāja Zane Pīpkalēja pastāsta, ka projekta ietvaros tiks izveidots sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem, kā arī dienas aprūpes centrs pilngadīgajiem ar garīga rakstura traucējumiem. Jaunizveidotajā centrā būs pieejamas speciālās darbnīcas desmit pieaugušajiem. Tāpat blakus ēkā tiks izveidoti grupu dzīvokļi.

“Paredzam izveidot normatīviem atbilstošus desmit grupu dzīvokļus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Dienas aprūpes centrā paredzētas 12 vietas. Lai cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varētu pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un pilnveidot savas prasmes, tiks ierīkotas specializētās darbnīcas,” informē projektu vadītāja.

Vidzemes plānošanas reģions ir izstrādājis deinstitucionalizācijas (DI) plānu, un, izpētot situāciju, aplēsts, kurās vietās reģionā veidot īpašos centrus. “Spārē ir gan piemērota infrastruktūra, gan ilggadējas iestrādnes, kas kalpos turpmākai attīstībai,” skaidro Z. Pīpkalēja.

Pašvaldības, kas šajā plānā bija iekļautas, varēja pretendēt uz Eiropas finansējumu noteiktiem būvniecības darbiem. Pašlaik Spārē darbi norit trīs ēkās. “DI pamatdoma ir radīt infrastruktūru pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, lai palīdzētu viņiem integrēties sabiedrībā. Viņi te gan dzīvos, gan strādās. Esam iecerējuši, ka speciālajās darbnīcās lielākā uzmanība tiks pievērsta lauksaimniecībai. Nākotnē iecerēts, ka jaunā kopiena pati audzēs dārzeņus: lociņus, gurķus, tomātus un citas pieprasītas kultūras. Izaudzēto viņi realizēs gan savam pašpatēriņam, gan pārdos vietējiem ēdinātājiem. Pieredze rāda, ka cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem ir ļoti čakli un rūpīgi veic ikdienišķus saimniecības darbus. Protams, katrs pēc savām spējām un prasmēm,” stāsta Z. Pīpkalēja.

Projektu vadītāja informē, ka būvdarbi tika uzsākti decembrī un līdz šim ziema bijusi labvēlīga. Darbi rit raiti, un būvniekiem nav bijusi nepieciešamība ņemt tehnisko pauzi. “Aizvadītajā nedēļā jau svinējām spāru svētkus, un tagad jau redzams, ka notiek pirmie ēkas ārsienu siltināšanas darbi,” stāvot pie jaunceltnes, paskaidro Z. Pīpkalēja.

Novada Sociālā dienesta vadītāja Vaira Zauere teic, ka šobrīd saskaņā ar DI plānu tiek izvērtētas projekta nosacījumiem atbilstošas personas un tiek noteiktas viņu vajadzības. Cilvēku rotācija aprūpes centrā nav paredzēta. Proti, ja iemītnieku profils atbildīs visām prasībām, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem Spārē mitināsies pastāvīgi. “Priekšroka tiks dota Amatas novada iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem, taču nepieciešamības gadījumā sadarbosimies arī ar citiem novadiem,” stāsta Sociālā dienesta vadītāja.

V. Zauere klāsta, ka atbilstoši projektam tiks piesaistīti arī dažādi speciālisti: rehabilitalogi, psihologi, fizioterapeiti un aprūpētāji. “Pašlaik grūti apjaust visas vajadzības, tāpēc vispirms jātiek galā ar būvniecību, un tad jau raudzīsimies tālāk. Klienti ir dažādi, un tādas ir arī viņu spējas. Mēs zinām šo cilvēku specifiskās nepieciešamības un saprotam nākotnes izaicinājumus, viegli nebūs. Pozitīvi, ka Spārē jau ir izveidojusies piemērota infrastruktūra, cauri kompleksam neved automaģistrāle, vietējie cilvēki ir saprotoši un bez aizspriedumiem. Tas ir liels pluss gan projekta īstenotājiem, gan cilvēkiem, kuri šeit dzīvos,” saka V.Zauere. Skaidrības labad jāpiebilst, ka šis projekts ir papildinājums Spāres pamatskolas piedāvājumam. Projekta kopējie izdevumi ir 521 820 eiro, no tiem projekta attiecināmie izdevumi ir 373 889 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 208 053 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums 9833 eiro.

Z. Pīpkalēja uzsver, ka finansējums sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai nākotnē gulsies uz valsts un pašvaldības pleciem, kā arī daļēji tiks segts no Eiropas Sociālā fonda budžeta.