Ziņas

Sabiedrība

Šoziem apkure daudziem būs lētāka

Apkures sezona vairs nav tālu, tāpēc Cēsu domes deputāti vakar apstiprināja apvienību pārvalžu piegādāto siltumenerģijas pakalpojumu tarifus. Redzams, ka gandrīz visur maksa par siltumenerģiju ir sarukusi, dažviet pat ļoti būtiski.

Jūtami mazāk par siltumu būs jāmaksā centralizētās apkures lietotājiem Priekuļu apvienībā. Lētākais tarifs Liepas pagastā – 47,39 eiro/MWh (iepriekšējā sezonā – 104,62 eiro/MWh), Prie­kuļu pagastā – 56,62 eiro/MWh (116,23 eiro/MWh), bet Mār­snēnu pagastā – 92,83 eiro/MWh (181,21 eiro/MWh). Kā skaidro apvienības pārvaldē, Mārsnēnos cena augsta, jo mazs patērētāju skaits.

Pārvaldes vadītāja vietnieks saimnieciskos jautājumos Ed­mun­ds Grietēns stāsta, ka ir noslēgts līgums par šķeldas piegādi visai apkures sezonai, bet atšķirībā no iepriekšējā gada Priekuļu apvienībā maksās nevis par piegādātās šķeldas daudzumu, bet par enerģiju megavatstundās: “Pēc apkures sezonas sākām apzināt, kā rīkojas citur, analizējām un sapratām, ka šis būs pareizākais risinājums.”
Atbilstoši domes lēmumam par Pārgaujas apvienības pārvaldes piegādāto siltumenerģijas pakalpojumu iedzīvotājiem Stalbes pagastā nāksies maksāt nedaudz vairāk kā pērn – 74,56 eiro/ MWh (pērn – 72,96 eiro/ MWh), citur tarifs sarucis: Straupes pagastā – 100,35 eiro/MWh (127,81 eiro/ MW), bet Raiskuma pagastā – 114,39 eiro/MWh (155,98 eiro/MWh).

Par Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes piegādāto siltumenerģijas pakalpojumu cena noteikta 2,20 eiro/m2 (pērn – 2,25 eiro/m2). Tarifs tiek piemērots visiem apvienības administratīvās teritorijas īpašumiem, kuriem siltumenerģijas pakalpojumu nodrošina Amatas apvienības pārvalde.

Par Vecpiebalgas apvienības pārvaldes piegādāto siltumenerģijas pakalpojumu apstiprināta cena 89,80 eiro /MWh (94,4 eiro/MWh), bet par ūdens uzsildīšanu apkures sezonā 6,29 eiro/m3 (6,5 eiro/m3).

SIA “Līgatnes komunālserviss” piegādātā siltumenerģija šogad izmaksās 105,78 eiro/Mwh (pērn – 144,70 eiro/MWh). At­gādināsim, ka pagājušajā gadā apkure Līgatnē bija pašvaldības uzmanības centrā, jo vēl apkures sākumā tika risināts jautājums, ar ko kurināt? Dabas gāzei tobrīd bija pārāk augsta cena, tāpēc izvēlējās dīzeļdegvielu. Šogad Līgatnē atgriežas pie dabas gāzes.

Visi tarifi minēti bez PVN, tie stāsies spēkā ar 2023. gada 1. oktobri.

Starp minētajām apvienību pārvaldēm nav Jaunpiebalgas. Apvienības pārvaldes vadītāja Dace Bišere – Valdemiere stāsta, ka šobrīd apkures jautājuma risināšana ir procesā. Jaunpiebalgas katlu mājā demontēti abi vecie granulu apkures katli, un šodien noslēdzas pieteikumu iesniegšanas termiņš sarunu procedūrā par gāzes katla uzstādīšanu. Vasarā tika izsludināts iepirkums pakalpojuma sniegšanai turpmākiem pieciem gadiem: “Termiņam noslēdzoties, nācās secināt, ka intereses par piedāvājumu nav. Veicām pārrunas ar līdzšinējo pakalpojuma sniedzēju, taču arī sarunas beidzās bez rezultāta, viņš atteicās turpināt pakalpojuma sniegšanu. Tad pieņēmām lēmumu – darīt paši. Šobrīd laiks ir zelta vērtē, bet ceram, ka visu paspēsim līdz brīdim, kad jāsāk apkure. Tāpēc arī nevaram dot apstiprināšanai tarifu, jo nezinām, cik pakalpojums izmaksās. Taču provizoriskais aprēķins rāda, ka tarifs būs zemāks nekā iepriekšējā apkures sezonā.”

Cēsīs apkures sezonu sāks ar tarifu 85,42 eiro/MWh, pagājušajā sezonā tas bija 146,95 eiro/MWh. Kā stāsta “Adven Latvija” valdes loceklis Māris Kānītis, līgumi par dabasgāzi ir noslēgti, bet šķelda tiks iepirkta biržā: “Tas saistīts ar to, ka no 2023.gada arī uz mūsu katlumāju attiecas biomasas ilgtspējas kritēriji. Oktobrī tarifs paliek nemainīgs, bet apkures sezonas laikā tas var mainīties atkarībā no šķeldas darījumiem biržā. Šodien nav tādu indikāciju, kas signalizētu par būtisku tarifu pieaugumu. Tas varētu mainīties 10% robežās. Jebkurā gadījumā kurināmā pieejamība šogad ir labāka, nekā tas bija pērn, kas dod pārliecību par nākamās apkures sezonas kurināmā cenām un ļauj iesākt sezonu ar tarifu, kas ir par 40% zemāks nekā pagājušajā gadā.”

Vēl vakardienas domes sēdē deputāti arī lēma, ka nākotnē Cēsu novadā siltumapgādes pakalpojumus sniegs viens pakalpojumu sniedzējs, pilnvarojot šī pakalpojuma sniegšanu SIA “Lī­gatnes komunālserviss”. Lēmu­ma mērķis ir izstrādāt un ieviest vienotu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas sistēmu visā Cēsu novadā, izņemot Cēsu pilsētu. “Līgatnes komunālservisam” līdz 2024.gada 8.janvārim uzdots veikt esošās novada siltumapgādes sistēmas izvērtēšanu un izstrādāt rīcības plānu, iekļaujot laika grafiku un nepieciešamos finanšu resursus, lai nodrošinātu lēmuma izpildi.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *