Ziņas

Uzņēmējdarbība

Šogad reģionālās mobilitātes atbalstu ir saņēmuši 204 nodarbinātie

Šī gada deviņos mēnešos saskaņā ar operatīvajiem datiem Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) reģionālās mobilitātes atbalstu ir saņēmuši 204 nodarbinātie, aģentūru LETA informēja aģentūrā.

Visvairāk atbalsta saņēmēju ir teritorijās, kuras apkalpo NVA filiāles Rēzeknē, Ludzā, Kuldīgā, Balvos un Cēsīs. Kopš pasākuma īstenošanas sākuma reģionālās darba mobilitātes atbalstu kopumā ir saņēmuši 915 nodarbinātie.

NVA bezdarbniekiem, kas atraduši darbu attālāk no dzīvesvietas, iespēju darba tiesisko attiecību pirmo četru mēnešu laikā saņemt finansiālu atbalstu transporta vai dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijai piedāvā kopš 2013.gada pavasara. “Ieguvēji ir gan darba meklētāji, jo ar NVA atbalstu var uzsākt darba attiecības attālāk no savas dzīvesvietas, gan darba devēji, jo savam uzņēmumam viņi var piesaistīt nepieciešamos speciālistus no citām pilsētām vai novadiem,” skaidro NVA.

Lai pieteiktos reģionālās mobilitātes atbalstam, darba ņēmējam, kurš vismaz divus mēnešus pirms darba attiecību uzsākšanas ir bijis reģistrēts NVA kā bezdarbnieks un jaunā darbavieta atrodas 20 vai vairāk kilometru attālumā no darbinieka deklarētās dzīvesvietas, jādodas uz savu NVA filiāli un jāiesniedz pieteikums. Tas ir jāizdara desmit darba dienu laikā no darba attiecību uzsākšanas dienas. Savukārt vakancei, kurā tiek nodarbināts darba ņēmējs, vismaz nedēļu pirms darba attiecību nodibināšanas jābūt reģistrētai NVA filiālē vai publicētai NVA Vakanču portālā. Darba attiecībām jābūt nodibinātām uz nenoteiktu laiku un darba algai ir jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielākai par divu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu apmēru.

NVA informē, ka maksimālā kompensējamā summa, kuru nodarbinātais var saņemt četru mēnešu laikā, ir 400 eiro. Par pirmo darba attiecību mēnesi nodarbinātais var saņemt avansu līdz 145 eiro. Pēc pirmā darba attiecību mēneša beigām desmit dienu laikā nodarbinātajam NVA jāiesniedz sabiedriskā transporta biļetes vai degvielas izdevumus apliecinošus dokumentus par braucieniem uz darba vietu un atpakaļ, vai dzīvojamās telpas īres izdevumus apliecinošus dokumentus par pirmo darba attiecību mēnesi. Savukārt par nākamajiem trim darba attiecību mēnešiem finanšu atlīdzību aprēķina, ņemot vērā faktiskās izmaksas par pirmo mēnesi, bet nepārsniedzot 85 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka nodarbinātajam jākrāj un jāiesniedz NVA braukšanas biļetes vai degvielas čeki, vai īres līgums un tā apmaksas dokumenti.

Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākumu NVA īsteno Latvijas teritorijā, izņemot Rīgu. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja darba devējs piedāvā vienlaikus sākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz desmit NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem vai ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar neatliekamu saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu, un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.

Jau ziņots, ka Labklājības ministrija (LM) plāno noteikt, ka atbalstu reģionālajai mobilitātei varēs saņemt arī darbam Rīgā, vienlaikus novēršot, ka atbalsts tiek izmantots transporta vai īres izmaksu segšanai vienas pilsētas robežās.

LM izstrādājusi grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos. Tie vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāapstiprina valdībā.