Ziņas

Sabiedrība

Šogad Latvijas mežos drīkst nomedīt 150 lūšus

Sākot ar 1.decembri, Latvijas mežos sākusies jaunā lūšu medību sezona, kas turpināsies līdz nākamā gada 31.martam, kopumā sezonā ļaujot nomedīt 150 dzīvniekus, aģentūru LETA informēja Valsts mežu dienesta (VMD) pārstāvji.

Iepriekšējā medību sezonā tika nomedīti 115 lūši, savukārt pieļaujamais nomedīšanas apjoms bija 150 dzīvnieki.

Jāievēro, ka lūšus nedrīkst medīt visos mežos, jo šo dzīvnieku izplatība valsts teritorijā nav vienmērīga.

2016.-2017.gada medību sezonā aizliegts medīt lūšus Zemgales virsmežniecības Jelgavas nodaļas teritorijā, izņemot Tērvetes, Bukaišu, Augstkalnes, Līvbērzes pagastu un Valgundes pagasta teritorijā ārpus Ķemeru nacionālā parka, Bauskas nodaļas teritorijā, izņemot Bārbeles, Dāviņu, Skaistkalnes, Stelpes, Vecsaules un Vecumnieku pagastus, kā arī Rīgas reģionālās virsmežniecības Babītes teritorijā.

Sākotnējais nomedīšanas apjoms, 90 lūši, attiecīgi sadalīts sekojoši – Austrumlatgale – 10; Centrālvidzeme – 15; Dienvidkurzeme – pieci; Dienvidlatgale – pieci; Rīgas reģionālā – pieci; Sēlija – pieci; Zemgale – pieci; Ziemeļaustrumi – 15; Ziemeļkurzeme – 10; Ziemeļvidzeme – 15. Šo apjomu nav atļauts pārsniegt līdz šā gada 23.decembrim un izmantot citā virsmežniecībā līdz 2017.gada 12.februārim. Pārējā nomedīšanas apjoma – 60 lūši – vienota kārtība visā valstī tiek noteikta, sākot ar 24.decembri.

Par nomedītajiem dzīvniekiem jāinformē VMD, tāpat jāinformē par ikvienu lūsi, kura bojāejas cēlonis nav medīšana.

Kā norāda dienestā, Eiropas valstu mērogā gan lūsis, gan arī vilks ir apdraudēts un tādēļ iekļauts aizsargājamo sugu sarakstos. Šo sugu aizsardzību nosaka arī Latvijā ratificētas starptautiskās konvencijas un Eiropas Savienības valstu likumdošana. Taču dokumenti pieļauj ar vietējiem apstākļiem saistītas atkāpes no vispārējām prasībām. Lai iegūtu konkrētos datus, attiecīgajām sugām tiek veikts monitorings, kura mērķis ir sistemātiski noteikt, vai populācija sekmīgi atjaunojas pastāvošās medību slodzes apstākļos.

Kā ziņots, Latvijas mežos mīt ap 1600 lūšiem.