Ziņas

Sabiedrība

Socializēties un atrast darbu

VĒRTĪGI. Grupu nodarbību noslēguma dienā pasākuma dalībnieki Raitis Rogočs (no kreisās), Mareks Adaškevičs, pasniedzēja Ilze Kricka, Jolanta Ēķe un Inese Komarovska pateicās cits citam par kopā pavadīto laiku un bija priecīgi, ka sadarbošanās turpināsies, kaut mācības būs beigušās.Foto: Iveta Rozentāle

Trīs mēnešu grupu nodarbībās cilvēki ar invaliditāti, kuri ilgi nav strādājuši algotu darbu, saņēma jaunas zināšanas, psiholoģisku atbalstu un
nostiprināja darba meklēšanas iemaņas. Šī iespēja bija Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) rīkotajā pasākumā “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”, kas noslēdzās vakar.

Cēsīs šādas nodarbības tika rīkotas pirmo reizi, tajās piedalījās Cēsu, Priekuļu un Amatas novada iedzīvotāji, viņi līdz pat nākamā gada februārim nepieciešamības gadījumā varēs individuāli saņemt sociālā mentora – darbā iekārtošanas asistenta atbalstu, iekārtojoties pastāvīgā darbā.

Pasākumā NVA reģistrētajiem ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti tiek sniegta psiholoģiska palīdzība, atbalsts un konsultācijas sociālo problēmu risināšanā, motivēšanas pasākumi, pilnveidotas sadzīves prasmes un nostiprinātas darba meklēšanas iemaņas. Cēsu grupas nodarbību vadītāja Ilze Kricka atzinīgi novērtēja dalībniekus, kas bija drosmīgi, precīzi un ar atbildības izjūtu: “Tās ir ļoti svarīgas prasmes – arī darba meklējumos spēt organizēt savu laiku, laikus dot ziņu, ja ir kādas izmaiņas, nebaidīties runāt un paust savu viedokli. Tāpat svarīga ir motivācija atrast darbu, psiholoģiskā un sociālā sagatavošanās, ko arī trenējām nodarbībās. Grupa bija ļoti saliedēta un draudzīga, bija līdzvērtības sajūta, tāpēc mums ļoti daudz kas izdevās. Nodarbību laikā atbilstoši tēmām devāmies arī uz bibliotēku, tikāmies ar tirdzniecības tīkla “Rimi” pārstāvjiem, runājot par veselību un fiziskām aktivitātēm, devāmies uz Cēsu pilsētas stadionu un sporta kompleksu, bet atbilstoši tēmai par darba meklēšanu, elastību un pielāgošanos apmeklējām atpūtas vietu “Rakši”.”

Komunikācija un socializēšanās arī ir būtiskas prasmes darba meklējumos. Pasākuma dalībnieks Raitis Rogočs vērtē: “Man ir gandarījums, ka esam pārkāpuši pāri savām bailēm un uzdrošinājušies atnākt. Pasniedzējam ir ļoti liela nozīme jebkurās nodarbībās, liels paldies mūsu pasniedzējai, kas mūs pieņēma uzreiz un ļāva justies brīvi. Nodarbības deva pārliecību, ka arī tādi cilvēki kā mēs varam būt noderīgi jebkurā situ­ācijā, būt līdzvērtīgi, tas ir daudz no svara.” Jolanta Ēķe piekrīt, ka ļoti būtiski ir, ja vari iziet ārā no mājas, nebūt četrās sienās: “Ir laba sajūta iepazīt jaunus cilvēkus, piedzīvot grupu, kurā vari izteikt viedokli un runāt par dažādām tēmām.”

Raitis Rogočs arī teic, ka nodarbību laikā nedaudz vairāk cits citu iepazinuši, sadraudzējušies, tāpēc arī turpmāk iecerēti kopīgi pasākumi, raisās jaunas idejas: “Protams, atrast darbu ir svarīgi, bet vēl svarīgāk ir sajust, ka neatkarīgi no tā, atrodam vai neatrodam darbu, mēs esam tādi paši kā jebkurš. Zinu, ka ir cilvēki, kuriem ir bail mēģināt, jo nezina, kā būs, viņi domā, ka nevarēs, bet es iedrošinu, ka vajag vismaz pamēģināt. Jā, nav teikts, ka noteikti izdosies, bet tad vismaz būs zināms, kā tas notiek un ko iespējams darīt.”

Inese Komarovska ir cilvēks, kura arvien aktīvi meklējusi darbu, zvanījusi uz skolām, interesējusies uzņēmumos par iespēju strādāt visdažādākos darbus, tāpēc ir priecīga, ka pa šo laiku darbu izdevies atrast, darbavieta jau apmeklēta, darbs izmēģināts un tagad tikai jānokārto dokumentācija: “Darbs ir astoņas stundas dienā, jāstrādā ar grieztām koka detaļām, tas nav smagi, viss ir paveicams, tāpēc esmu ļoti apmierināta.” Jāpiebilst, ka uzņēmumiem, kas nodarbina cilvēkus ar īpašām vajadzībām, ir iespēja saņemt finansējumu ergonomiskas vietas iekārtošanai, kā arī pieejami citi atvieglojumi.

Tā kā arī Cēsu Invalīdu biedrība ļoti daudz strādājusi, lai palīdzētu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām atrast darbu, tad biedrības priekšsēdētājs Indulis Balodis atzinīgi vērtē, ka šāds projekts notiek, un uzskata, ka cilvēkiem iespējas vajadzētu aktīvi izmantot, jo tas ir viens no veidiem, kā gan socializēties, gan arī saprast, kā atrast sev piemērotu darbu.

Nodarbinātības valsts aģentūra Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros īstenos aktivizācijas pasākumu “Motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi ilgstošajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti”, kura mērķis ir veicināt bezdarbnieku, tostarp ilgstošo bezdarbnieku, iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā, motivējot, preventīvi atbalstot un veicinot ilgstošo bezdarbnieku ar invaliditāti iekārtošanos piemērotā, pastāvīgā darbā, iesaistīšanos pašnodarbinātībā vai piemērotās apmācībās (piemērotas izglītības apguvē), mazinot sociālās atstumtības risku. Pasākumu varēja saņemt bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri bijuši bez darba vismaz divpadsmit mēnešus. Šāds NVA projekts Latvijā noris jau trešo gadu dažādās Latvijas vietās un pirmo reizi arī Cēsīs. Pasākumu nodrošina biedrība “Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO””, telpas nodrošināja Cēsu Invalīdu biedrība.