Ziņas

Sabiedrība

Sociālie darbinieki tiekas savos svētkos

Satiekas Pārgaujas novadā. Invalīdu habilitācijas - dienas centra sociālā rehabilitētāja Sandra Ungura (no kreisās) un aprūpētāja Kristīne Baškera sociālo darbinieku svētkos.Foto: Marta Martinsone-Kaša

Katru gadu novembra otro otrdienu gaida visi vēsturiskā Cēsu rajona astoņu novadu pašvaldību sociālie darbinieki. Tā ir Eiropas Sociālo darbinieku diena, kad ir laiks priecāties, svinēt un pateikt kolēģiem paldies. Šoreiz sociālajā jomā strādājošie tikās Pārgaujas novadā.

Pirms astoņiem gadiem Cēsu novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” pie sevis viesos uzaicināja pārējos vēsturiskā Cēsu rajona septiņu novadu paš­valdību sociālos darbiniekus ar domu kopīgi atpūsties un galu galā iepazīties. Tā izveidojās par skaistu, ikgadēju tradīciju. Turp­māk katru gadu pasākuma noslēgumā tika veikta izloze, lai noteiktu – kurš novads nākamais uzņems pie sevis viesus. “Šodien esmu vienlaikus gan satraukusies, gan gandarīta. Mēs no visiem astoņiem novadiem esam pēdējie, kas šo burvīgo apli noslēdz. Šodien pie mums viesojas vairāk nekā 90 cilvēku, tādēļ atbildība ir liela. Kopā sanāk ne tikai sociālo dienestu vadītāji un darbinieki, bet arī pašvaldību vadītāji. Un tas, manuprāt, ir ļoti būtiski, jo mūsu darbs iet roku rokā ar pašvaldības darbu kopumā. Šie pasākumi ir ne tikai jauka atpūta mums visiem, bet arī ieguldījums mūsu darbā. Mēs iepazīstamies, un tad, kad būs jāzvana kolēģim uz citu novadu, zināsim, ar ko runājam. Savstarpējā komunikācija kļūst daudz brīvāka un vieglāka,” pārdomās dalās Pār­gau­jas novada Sociālā dienesta vadītāja Anita Kalniņa. Viņa arī pastāstīja, ka, ņemot vērā nepa­stāvīgos laikapstākļus, šogad netika organizētas ekskursijas, bet gan par novadu pastāstīts ar prezentāciju palīdzību. Visa diena tika organizēta tā, lai klātesošie bez liekas steigas un satraukumiem pēc iespējas vairāk izbaudītu atpūtu.

Trešo gadu sociālo darbinieku svētkus apmeklēja invalīdu habilitācijas – dienas centra sociālā rehabilitētāja no Cēsīm Sandra Ungura: “Ir ļoti patīkami klātienē iepazīties ar kolēģiem. Tā ir iespēja aprunāties ar citiem, gūt jaunu pieredzi un iespaidus. Apmeklēju šos pasākumus jau trešo gadu, varu teikt – katrs no tiem ir pilnīgi atšķirīgs. Bet būtiski, ka pēc pasākuma uz mājām dodamies atpūtušies, ar jaunām idejām.”

Sandrai piekrīt arī kolēģe Kristīne Baškera, kura uz sociālo darbinieku svētkiem atbraukusi pirmo reizi: “Jauka ir kopības sajūta, kas šeit valda. Patīkami apzināties, ka neesi viens un mēs visi strādājam, vienu mērķu vadīti. Lai arī šķiet, ka šis ir pasākums, kurā jāatpūšas un par darbu nav jārunā, realitātē tas notiek citādi – sociālais darbs ir mūsu dzīve, no tā nevaram ne aizbēgt, ne izvairīties. Tādēļ arī darba tēmas šodien noteikti būs aktuālas.”

Cēsu “Sociālā dienesta” vadītāja Iveta Sietiņsone, kas pirms astoņiem gadiem aizsāka tradīciju aicināt kopā astoņu novadu soci­ālos darbiniekus, ir gandarīta par tradīcijas iesakņošanos: “Visi esam priecīgi, ka pasaulē tiek svinēta Sociālo darbinieku diena. Tā kā ikdienā saskaramies ar sarežģītām tēmām, šī ir iespēja reizi gadā ar kolēģiem parunāties neformālā gaisotnē. Mūsu darbs ir apjomīgs un emocionāli smags, tādēļ arī sociālajiem darbiniekiem ir svarīgi, ka ik gadu tiek organizēti svētki, kurus gaidīt. Šajos svētkos mēs pasakāmies viens otram par darbu, iedrošinām un stiprinām viens otru.” Lai arī aplis, kad katrs no vēsturiskā Cēsu rajona astoņiem novadiem pie sevis uzņem kolēģus, ir noslēdzies, I.Sietiņsone pastāsta, ka tradīcija turpināsies arī nākamajos gados.

Eiropas Sociālo darbinieku dienas aizsākumi meklējami jau pirms 16 gadiem, kad Starp­tau­tiskā Sociālo darbinieku federācija sāka popularizēt tolaik vēl jauno sociālā darbinieka profesiju. Tā ik gadu arī Latvijā tiek atzīmēta novembra otrajā otrdienā.