Ziņas

Uzņēmējdarbība

Smiltenes pašvaldība piedāvā iznomāt zemesgabalus ar apbūves tiesībām

Smiltenes novada pašvaldība izsludinājusi pieteikšanos uz nomas tiesību izsolēm divu veidu zemesgabaliem – lauksaimniecībā izmantojamiem un apbūvējamiem, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Hofmane.

Izsolei tiek piedāvāti desmit nekustamie īpašumi izmantošanai lauksaimniecībā un astoņi īpašumi ar apbūves tiesībām. Iznomājamo zemesgabalu ar apbūves tiesībām platības ir no 0,1841 hektāra līdz 0,3102 hektāriem.

Launkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Māris Lazdiņš norāda, ka nekustamie īpašumi ar apbūves tiesībām tiek iznomāti Launkalnes pagastā – virzienā no Launkalnes uz Rauziņu aiz ciemata “Launkalne” zīmes kreisajā pusē.

“Šī ir pašvaldības dotā iespēja Smiltenes novada iedzīvotājiem uzcelt savu māju mierīgā lauku teritorijā. Ņemot vērā dzīvojamā fonda deficītu Smiltenes novadā, pašvaldība ir veikusi zemesgabalu uzmērīšanu un sadalīšanu, lai ģimenes varētu sākt privātmāju celtniecību,” sacījis Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis.

Šoreiz izsolei nav reģistrācijas maksas, lai izsole būtu atvērta ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlas pieteikties un celt savu māju Smiltenes novadā. Ar izsoles noteikumiem un zemesgabalu plāniem var iepazīties pašvaldības mājaslapā “www.smiltene.lv”, Smiltenes novada domē pie kancelejas sekretāres, Nekustamo īpašumu nodaļā, kā arī Launkalnes pagasta pārvaldē.

Pieteikšanās izsolei izsludināta līdz 5.maijam.