Ziņas

Sabiedrība

Smiltenes novadā sākušās sakoptības nedēļas

Līdz 8.novembrim Smiltenes novadā notiks sakoptības nedēļas, kuru laikā iedzīvotājiem atļauta koku lapu, vecās zāles un zaru dedzināšana, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Hofmane.

30.septembrī Smiltenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par spodrības nedēļu izsludināšanu Smiltenes novada teritorijā laikā no 2015.gada 19.oktobra līdz 2015.gada 8.novembrim. Lēmums tika pieņemts, saņemot daudzu iedzīvotāju ierosinājumus par spodrības perioda nepieciešamību.

Šajā laika periodā, pieņemot lēmumu par spodrības nedēļu izsludināšanu, tiek pieļauts dedzināt ugunskuros veco zāli, lapas, zarus un citas augu daļas sava īpašuma teritorijā, taču ar noteikumu, ka tas nerada draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, kā arī personu mantai un netraucē apkārtējiem iemītniekiem. Pašvaldība iesaka informēt arī savus kaimiņus, lai nenotiktu nepatīkamas domstarpības.

Pašvaldība atgādina, ka atkritumu dedzināšana ir aizliegta. Savukārt pēc spodrības perioda noslēgšanās saglabāsies aizliegums dedzināt ugunskuros veco zāli, lapas, zarus un citas augu daļas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu Smiltenes novadā.

Pašvaldība iesaka ikvienu teritoriju sakopšanu veikt dabai draudzīgā un sabiedrībai drošā veidā – lapas, veco zāli, sīkus zarus ir iespējams kompostēt un pēc tam iegūt derīgu mēslojumu. Tāpat zaļo atkritumu izvešanu var pieteikt SIA “Smiltenes NKUP”, tas gan būs maksas pakalpojums. Sīkāku informāciju var saņemt, sazinoties ar SIA “Smiltenes NKUP” ainavu tehniķi Elīnu Aģi, zvanot pa tālruni 29161694.

Spodrības nedēļu laikā pašvaldība aicina visas novada iestādes un uzņēmumus, kā arī novada iedzīvotājus sakopt apkārtni, padarot tīrāku un skaistāku apkārtējo vidi.