Ziņas

Sabiedrība

Smiltenes novada pašvaldība iedzīvotājiem apmaksās īslaicīgu sociālo aprūpi

Smiltenes novada deputāti raduši iespēju arī turpmāk apmaksāt īslaicīgu sociālo aprūpi līdz desmit diennaktīm Smiltenes novada iedzīvotājiem “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcā”, šim mērķim paredzot ap 40 000 eiro gadā, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Deputāti apstiprinājuši grozījumus saistošajos noteikumos par pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību, kas paredz, ka arī turpmāk Smiltenes novada dome apmaksās novadā deklarēto pilngadīgo iedzīvotāju īslaicīgu sociālo aprūpi līdz desmit diennaktīm, vienai personai divas reizes gadā.

Grozījumi bija nepieciešami, jo Smiltenes novada domes kapitālsabiedrības “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” vadība plānojusi atteikties no desmit medicīniskām aprūpes gultām, kur novada iedzīvotāji var saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi hronisku saslimšanu gadījumā, ārstēties pēc smagām saslimšanām, traumām un operācijām, kuru uzturēšanu kopš 2010.gada līdzfinansēja Smiltenes novada dome no sava budžeta. Iemesls šādam lēmuma bija gultu neatbilstība MK noteikumiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām.

Lai saglabātu šī pakalpojuma pieejamību novada iedzīvotajiem, ar SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” vadību ir panākta vienošanās par pakalpojuma nodrošināšanu īslaicīgas sociālās aprūpes institūcijā pilngadīgām personām, kur tiks sniegta īslaicīga sociālā aprūpe – saglabātas sešas gultas.

Tiesības saņemt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā ir personām, kurām vajadzīga uzraudzība un sociālā aprūpe saskaņā ar ārstējošo ģimenes ārsta nosūtījumu un Sociālā dienesta veiktu personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtējumu un personām, kuras ir nonākušas ārkārtas situācijā veselībai bīstama stāvokļa dēļ vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, diennakts veselības aprūpi minimālā apjomā pacientam pēcoperācijas periodā, atveseļošanās periodā, slimības paasinājuma novēršanai līdz noteiktas ārstniecības pakāpes sasniegšanai.

Savukārt īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā nav tiesības saņemt personām ar psihiskām slimībām vai akūtiem psihiskiem stāvokļiem, kad nepieciešama personas atrašanās specializētā ārstniecības iestādē, personām ar medicīniskām kontrindikācijām (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) un personām alkohola un narkotisko vielu apreibuma stāvoklī.

2016.gadā pašvaldība šim mērķim budžetā bija ieplānojusi vairāk kā 62 000 eiro. Savukārt, sniedzot īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā, pēc iepriekšējo gadu datiem, pašvaldības budžetā būs nepieciešami papildus naudas līdzekļi 40 000 eiro apmērā gadā. Pēc SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” ierosinājuma tika apstiprināts arī īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojuma maksa – 22,11 eiro par diennakti.

Apstiprinātie saistošo noteikumu grozījumi tiks nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijai (VARAM) saskaņošanai. Pakalpojuma īstenošanu varēs sākt pēc to apstiprināšanas ministrijā un publicēšanas Smiltenes novada domes informatīvajā izdevumā “Smiltenes novada domes Vēstis”. Smiltenes novada Sociālais dienests par pakalpojuma uzsākšanu informēs arī katru novadā praktizējošo ģimenes ārstu.