Ziņas

Sabiedrība

Smiltenes novada iedzīvotājus aicina izteikt viedokli par pašvaldības darbu

Līdz 13.februārim Smiltenes novada dome aicina iedzīvotājus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par pašvaldības darbu aizvadītājā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā.

Aptaujā ietvertie jautājumi aicina novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru, piemēram, ielu un ceļu stāvokli, apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu, un iedzīvotāju dzīves vides, kā izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos. Kā arī to, kā tie mainījušies pēdējā gada laikā.

Iedzīvotājiem, piedaloties aptaujā, iespējams paust arī viedokli par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai būtu jāveic 2017.gadā pilsētā un pagastos.

Anketu iespējams aizpildīt elektroniski Smiltenes novada mājas lapā “www.smiltene.lv”, vai drukātā veidā – Smiltenes novada domē, Tūrisma informācijas centrā un pagastu pārvaldēs.

Aptauja tiek organizēta jau piekto gadu. Anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā arī novada mājas lapā.