Ziņas

Sabiedrība

Smiltenes novada dome veidos aktīvās atpūtas taku ap Bilskas ezeru

Smiltenes novada dome nolēmusi virzīt finansējuma iegūšanai projektu, kas paredz būvmateriālu iegādi aktīvās atpūtas takas izveidei ap Bilskas ezeru par 28 278 eiro, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Bilskas ezera teritorijas labiekārtošana tika sākta jau 2010.gadā, kad tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstīts projekts “Bilskas ezera pludmales labiekārtošana”. Sadarbībā ar Zivsaimniecības fondu ir papildināti zivju resursi, bet Smiltenes novada domes finansiālu atbalstu iekārtota vēl viena pludmale ezera pretējā krastā un daļēji sakārtotas makšķernieku laipas.

Izbūvējot aktīvās atpūtas taku ap Bilskas ezeru, ciema iedzīvotājiem tiks radīta vieta, kur pastaigāties jaunajām māmiņām, nūjotājiem un citiem pastaigu cienītājiem. Projekta gaitā tiks sakārtotas arī makšķernieku laipas. Pēc tam dabas mīļotājiem, putnu vērotājiem un citiem interesentiem būs iespējams apiet ezeram apkārt, ko pašreiz nevar izdarīt, jo ezeru ieskauj purvs.

Smiltenes novada domes iesniegtais projekts paredz tikai nepieciešamo materiālu iegādi. Ja projektam tiks apstiprināts finansējums, darbs pie takas veidošanas būs Bilskas ciema iedzīvotāju ieguldījums pagasta infrastruktūras un ainavas uzlabošanā. Darbu pārraudzību veiktu Bilskas pagasta pārvalde, nepieciešamības gadījumā pieaicinot ekspertus, kā arī darbu īstenošana tiktu veikta sadarbojoties ar biedrību “Vilkmuiža 2011”, kurai jau ir pieredze līdzīgu projektu veikšanā.

Ja biedrība “Abulas lauku partnerība” un Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienests apstiprinās domes iesniegto projektu “Materiālu iegāde aktīvās atpūtas takas izveidošanai ap Bilskas ezeru 2.kārta” par kopējo summu 28278 eiro, Smiltenes novada dome projektam nodrošinās līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 2828 eiro.