Ziņas

Sabiedrība

Smiltenes dome aicina izteikt viedokli par pašvaldības darbu

Līdz 29.februārim Smiltenes novada dome aicina novada iedzīvotājus piedalīties ikgadējā iedzīvotāju aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot viedokli par pašvaldības darbu aizvadītajā gadā un sekmēt iedzīvotāju līdzdalību Smiltenes novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam īstenošanā.

Kā aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Hofmane, aptaujā iedzīvotāji aicināti novērtēt dažādu tehnisko infrastruktūru (piemēram, ielu/ceļu stāvokli, ielu apgaismojumu, tūrisma un publisko teritoriju infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, namu apsaimniekošanu u.c.) un dzīves vides (izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības u.c.) pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pilsētā un pagastos, kā arī novērtēt, kā tie mainījušies pēdējā gada laikā. Pašvaldība vēlas arī noskaidrot iedzīvotāju viedokli par svarīgākajiem darbiem, kas pašvaldībai būtu jāveic 2016.gadā pilsētā un pagastos.

Anketu iedzīvotāji aicināti aizpildīt elektroniski mājaslapā “www.smiltene.lv”, savukārt drukātā veidā tā ir pieejama Smiltenes novada domē, Tūrisma informācijas centrā, pagastu pārvaldēs un “Smiltenes Novada Domes Vēstīs”.

Aptauja tiek organizēta jau ceturto gadu. Anketa ir anonīma, un iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā. Ar tiem varēs iepazīties izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”, kā arī mājaslapas “www.smiltene.lv” sadaļā “Attīstības plānošana”.