Ziņas

Sabiedrība

Smiltenē sāks Tepera ezera augšdaļas attīrīšanu

Projekta “Tepera ezera Smiltenē hidrotehnisko būvju rekonstrukcija” trešās kārtas laikā notiks Tepera ūdenskrātuves augšdaļas (Abula upes ietekas daļā) attīrīšana no sanesumiem.

Kā aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Hofmane, darbu veikšanai ir nepieciešams īslaicīgi pazemināt ūdens līmeni.

Ezera līmeņa pazemināšana notiek atbilstoši būvprojektam un Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvaldes un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūtu “BIOR” izdoto tehnisko noteikumu prasībām. Ūdens līmenis tika pazemināts, nodrošinot lēnu tā noplūšanu – ūdens līmeņa pazemināšanas ātrumam nepārsniedzot 0,15 metrus stundā, tādā veidā līdz minimumam mazinot iespējamo kaitējumu ezerā esošajiem zivju resursiem. Ezera līmenis kopumā pazemināts aptuveni par 2,5 metriem. Tepera ezera ūdens līmenis tiks atjaunots pēc darbu pabeigšanas, kas plānota decembra pirmajā nedēļā.

Pēc ūdens līmeņa pazemināšanās Tepera ūdenskrātuves vidusdaļā atklājās vecā ezera gultne ar tur kādreiz bijušo dīķu norobežojuma vaļņiem, kas daļēji saglabājušies un izveidoja dažas norobežotas ūdens platības/kabatas. Atbilstoši tehniskajiem noteikumiem un rekomendācijām kabatas jāsavieno ar ūdenstilpi, lai tajās, iespējams, esošajām zivīm būtu iespēja nokļūt ūdenstilpē. Norobežotās ūdens kabatas tiks savienotas ar pārējo Tepera ezera ūdenstilpi iespējami ātrākā laikā.

Tepera ūdenskrātuves tīrīšana un ar to saistītie darbi izmaksās 72 189 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Darbus veic SIA “8CBR”.

Projekta “Zivju resursu pavairošana Smiltenes novada ezeros” laikā Tepera ezerā 13.oktobrī tika ielaisti 2000 zandarta mazuļu. Zivju ielaišana notika komisijas sastāvā, kurā bija arī SIA “Rūjas zivju audzētava” zivkopis un Valsts vides dienesta inspektors. Par plānotajiem tīrīšanas darbiem pašvaldības darbinieki konsultējās, un tika apstiprināts, ka kaitējumu tas neradīs. Ūdenstilpe ir pietiekami dziļa (7,5m līdz 9m), un platība pietiekami liela, lai nebūtu pamata bažām, ka ūdens līmeņa samazinājums apdraudētu ezerā esošās zivis un ielaistos zandarta mazuļus.