Ziņas

Sabiedrība

Smiltenē paaugstināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa

Smiltenes novada domes deputāti apstiprinājuši SIA “ZAAO” iesniegto sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, paaugstinot to līdz 13,51 eiro par kubikmetru, bez pievienotās vērtības nodokļa, aģentūru LETA informēja Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze.

Jaunais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā stājies spēkā 2017.gada 1.janvārī.

SIA “ZAAO” iesniegumā Smiltenes novada domei norādījusi, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas paaugstināšana nepieciešama sakarā ar likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”, kas paredz dabas resursu nodokļu likmes par sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstināšanu no līdzšinējiem 12 eiro par tonnu līdz 25 eiro par tonnu.

Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido maksa par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu un uzturēšanu, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu finansēšanai, kuri vērsti uz Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas reģiona atkritumu radītāju izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Maksā ietilpst arī sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā “Daibe” un dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu.