Ziņas

Sabiedrība

Smilšu laukums šovasar pārtaps

Drīz sāksies. Automašīnu stāvlaukumsFoto: Māris Buholcs

Notiek būvniecības sagatavošanas darbi, lai šonedēļ Cēsīs varētu sākties pilnvērtīga tā dēvētā smilšu laukuma rekonstrukcija. Ideja lolota jau vairākus gadus, beidzot pienācis realizācijas brīdis.

Būvniecības darbus veic uzņēmums “Ceļinieks 01”, un rekonstrukcijas rezultātā pārtaps ne tikai stāvlaukums, bet arī blakus esošās ielas. Izbūvēs Raiņa ielas turpinājumu līdz Uzvaras bulvārim, un šajā posmā kustība turpmāk notiks divās joslās, stāsta Cēsu novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Juris Belasovs. Rekonstruētajā stāvlaukumā varēs iebraukt tikai no Raiņa ielas, izbraukt uz Noliktavas ielu, kas arī piedzīvos nelielu pārbūvi. Vairs nebūs šī nelielā ielas atzara, tā vietā taps skvēriņš, bet esošā Noliktavas iela līdz Uzvaras bulvārim kļūs nedaudz platāka. Līdztekus notiks stāvlaukuma rekonstrukcijas darbi, izbūvējot lietus ūdens kanalizāciju, apgaismojumu, bruģa segumu, zaļo zonu un citu nepieciešamo.

Iepirkumu biroja mājaslapā esošā informācija vēsta, ka līguma summa ir 506 722.54 eiro (bez PVN). Plānots, ka darbi jāpaveic līdz oktobrim.

Vairāki cēsnieki pauduši satraukumu par nozāģētajiem kokiem rekonstruējamajā teritorijā. Cēsu ainavu arhitekte Dace Laiva atzīst, ka bijis grūti pieņemt lēmumu par liepu nozāģēšanu: “Taču līdz ar smilšu laukuma rekonstrukciju notiks arī Noliktavas ielas un Uzvaras bulvāra krustojuma pārbūve, tāpēc bija nepieciešams šāds solis. Atzīšos, arī man ir nopietna izšķiršanās pirms katra koka nozāģēšanas, jo pilsētā nav viegli atrast vietu jaunu koku iestādīšanai. Zem zemes daudz komunikāciju, satiksmes intensitāte liela, bet šis lēmums bija jāpieņem. Šie nav spontāni, bet nopietni, pārdomāti lēmumi, izvērtējot katra koka dzīvotspēju tālākā nākotnē. Tāpēc pieņēmām lēmumu, lai būvniecību varētu veikt atbilstoši iecerei. Taču jaunais laukums bez kokiem nepaliks, ieplānota jaunu koku stādīšana ne tikai jaunajā skvēriņā, bet arī citviet.”

J. Belasovs, rādot stāvlaukuma projektu, informē, ka pēc rekonstrukcijas tur būs stāvvietas aptuveni simts vieglajām automašīnām. Savas vietas arī autobusiem gan uzņēmuma “CATA” vajadzībām, gan tūristu autobusiem. Paredzētas vietas kemperiem, tiesa, ne nakšņošanai.

Sakarā ar laukuma rekonstrukciju pārbūves laikā automašīnas varēs novietot tikai stāvlaukumā pie vecā tirgus. Bet kā brīžos, kad tur notiks paplašinātais tirgus?

J. Belasovs stāsta, ka panākta vienošanās ar “Cēsu tirgus” vadību: “Šīs nedēļas nogalē paplašinātais tirgus vēl notiks ierastajā vietā, pēc tam tirgotājiem nāksies satilpt vecā tirgus teritorijā, neaizņemot stāvlaukumu, kas vasarā kalpos tikai automašīnu novietošanai. Rekonstrukcijas darbu laikā autobusiem, gan “CATA”, gan tūristu, stāvvietas atvēlētas Uzvaras bulvāra malā, kur varēja stāvēt vieglais transports. Taču, ņemot vērā iespējamo tūristu autobusu pieplūdumu, Cēsu novada Transporta komisija nolēmusi noteikt autobusu stāvvietas Vaļņu ielā, sākot no Ūdens ielas virzienā uz Gaujas ielu.”

Šī pilsētas daļa lēnām iegūst jaunu izskatu. Atjaunota bibliotēka, drīz tiks atklāta rekonstruētā dzelzceļa stacija, izstrādāts stadiona rekonstrukcijas projekts, skiču līmenī tapis Stacijas laukuma projekts, top Raiņa ielas projekts, kurā paredzēta krustojuma pie veikala “Globuss” pārveidošana par rotācijas apli. Pēc visu darbu veikšanas šī pilsētas daļa būs sakārtota.

“Varētu paveikt krietni vairāk, ja tikai būtu finansējums,” piebilst J. Belasovs. Viņš norāda, ka šogad vēl tiks atjaunots ielas segums Pūpolu ielas posmā no Valmieras ielas līdz pilsētas robežai, bet vairāk naudas budžetā ielu infrastruktūras uzlabošanai nav paredzēts. Ne ietvju atjaunošanai, ne grants ielu rekonstrukcijai.

Cēsu novada mājaslapas sadaļā “Plānotie remontdarbi novadā” var redzēt, kas paveikts iepriekš, kādi darbi ir procesā un kāda ir turpmāk plānoto darbu prioritārā secība. J.Belasovs lēš, ka visu ieceru īstenošanai būtu nepieciešami apmēram 48 miljoni eiro. Taču Eiropas finansējums ielu uzlabošanai vairs nav pieejams, bet pašvaldība šim nolūkam var atlicināt vien nedaudz. Taču nāksies meklēt iespējas, jo ielas ne tikai jāuztur, bet arī jāatjauno. Ar katru gadu tās kļūst sliktākas, tātad palielinās to atjaunošanai nepieciešamais naudas apjoms.

Komunālās nodaļas darbinieki norāda, ka darbs notiek arī pie pilsētas parku un dabas teritoriju sakārtošanas. Kā zināms, šobrīd notiek detālplānojuma izstrāde Pirtsupītes gravai. Gatavojoties Ruckas un Kalnmuižas parku rekonstrukcijai, veikta esošo parka koku uzskaite. Sākta vairāku nekopto teritoriju sakārtošana, notiek citi darbi.

J. Belasovs informē, ka pērn Cēsīs veikts remonts trīs ielām. Asfalta virskārtas atjaunošana un aku vāku regulēšana Dzelzceļa un Gaujas ielai no tilta līdz pilsētas robežai. Ieguldot vecpilsētas nekustamā īpašuma nodokļos iekasēto naudu, Lielajai Līvu ielai vecpilsētā izbūvēts ietves un brauktuves bruģakmens segums. Veikta arī vairāku gājēju ietvju rekonstrukcija.

Jānis Gabrāns