Ziņas

Sabiedrība

SM pirks nekustamo īpašumu Amatas novadā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijai

Valdība šodien atļāva Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu Zaubes pagastā, Amatas novadā, kas nepieciešams valsts autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri rekonstrukcijas projekta īstenošanai.

Nekustamais īpašums tiks pirkts par 600 eiro.

Nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredzēts ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Izdevumus, kas saistīti ar īpašuma pirkšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā, segs no valsts budžetā 2014.gadam programmas “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana” apakšprogrammā paredzētajiem līdzekļiem.

LETA