Sludinājumi

Tulkojumi - Pakalpojumi

Katru dienu Rīgā notiek vairākas tikšanās, konferences, simpoziji un forumi, kur piedalās arī ārzemju viesi. Tie var būt ārzemju partneri, investori, kolēģi vai spīkeri. Daudzi no viņiem var nezināt latviešu valodu vai to valodu, ko pārvaldāt Jūs. Tādā gadījumā Jums noderēs mutisko tulkojumu pakalpojumi. “Tulku Fabrika” sniedz profesionāla sinhronā tulka pakalpojumus. Mutisks sinhronais tulkojums tiek veikts vienlaikus ar runātāju. Pārsvarā sinhronais tulkojums tiek izmantots konferencēs, semināros un citos pasākumos ar lielu dalībnieku skaitu un paredz speciālu aprīkojumu tulkiem (speciāli aprīkota kabīne) un pasākuma dalībniekiem (austiņas). “Tulku Fabrika” sniedz arī telefonsarunu, lietišķo tikšanos, audio-videoierakstu u.tml. profesionāla secīgā tulkojuma pakalpojumus. Tulkojumus veic augsti kvalificēti tulki ar atbilstošu izglītību un lielu darbu pieredzi. “Tulku Fabrika” sadarbojas gan ar vietējiem tulkiem, kuriem ir augstākā filoloģiskā izglītība, gan arī ārzemju speciālistiem, kuriem ir augstākā izglītība un kuriem nepieciešamā tulkojuma mērķa valoda ir viņu dzimtā valoda. Pēc klienta pieprasījuma mēs nodrošinām tulku operatīvu izbraukšanu Latvijas robežās un ārpus tās uz jebkuru pasaules valsti. Lai izmantotu secīgās vai sinhronās tulkošanas pakalpojumus, Jums ir tikai jāpiezvana, jāuzraksta vai jāaizpilda kontaktforma mūsu mājaslapā http://ztb.lv/mutiskie-tulkojumi/. Uzticot tulkojumus birojam “Tulku Fabrika”, Jūs varēsiet uztvert ārzemju runu kā savu dzimto valodu, pilnīgi saprotot visu informāciju, ko kāds Jums stāsta svešvalodā!

Reģions: Rīga


Vārds: Tulkošanas Birojs “Tulku Fabrika” – Mutiskie Tulkojumi.
Epasts: info@g-2.eu
Telefons:
Mājas Lapa: http://ztb.lv/mutiskie-tulkojumi/
Ievietosanas datums: 14-11-2017