Sludinājumi

Tulkojumi - Pakalpojumi

Sinhronā tulkošana ir viens no sarežģītākajiem mutiskās tulkošanas veidiem, jo tulkošana notiek paralēli runātāja teiktajam. Lai veiktu šādu darbu, tulkam ir jābūt ļoti profesionālam, jo viņam gandrīz vienlaikus jāklausās runa, jāpārdomā tulkojums un jārada teksts. Secīgā tulkošana tiek veikta tajā brīdī, kad runātājs ietur pauzi. Īsāks pasākumam nepieciešams laiks – tā ir sinhronās tulkošanas priekšrocība pret secīgo tulkošanu. Turklāt auditorijas uzmanības līmenis nemainās, kad runa ir bez pauzēm. Tulki no tulkošanas biroja „Tulku Fabrika” var veikt gan vienu, gan otru mutiskās tulkošanas veidu, jums tikai jāizlemj, kurš tulkošanas veids jums der labāk. Lielos pasākumos, piemēram, forumos, kongresos, konferencēs un samitos, kur ir daudz dalībnieku, sinhronais tulkojums būs daudz piemērotāks. Īpaši tad, ja nepieciešams tulkojums vairākās valodās. Sinhronā tulkojuma veikšanai speciāls aprīkojums nepieciešams gan tulkiem (speciāli aprīkota kabīne), gan pasākuma dalībniekiem (austiņas). Secīgais tulkojums būs lieliski piemērots telefoniskajām pārrunām vai darījumu sarunām, kur ir neliels dalībnieku skaits. Augsti kvalificēti tulki ar atbilstošu izglītību un lielu darba pieredzi sniedz augstas kvalitātes secīgās tulkošanas pakalpojumus. Tulkošanas birojs „Tulku Fabrika” var piedāvāt gan vietējos tulkus ar augstāko filoloģisko izglītību, gan arī ārzemju speciālistus ar augstāko izglītību, kuriem mērķa valoda ir viņu dzimtā valoda. Lai izmantotu secīgās vai sinhronās tulkošanas pakalpojumus, Jums ir tikai jāpiezvana, jāuzraksta vai jāaizpilda kontaktforma mūsu mājaslapā. Uzticot tulkojumus birojam “Tulku Fabrika”, Jūs varēsiet runu svešvalodā uztvert kā savu dzimto valodu, pilnīgi saprotot visu informāciju!

Reģions: Rīga


Vārds: Tulkošanas Birojs „Tulku Fabrika” – Mutiskā Secīgā Un Sinhronā Tulkošana
Epasts: info@g-2.eu
Telefons: 67286067
Mājas Lapa: http://ztb.lv/mutiskie-tulkojumi/
Ievietosanas datums: 13-04-2018