Sludinājumi

Piedāvā darbu - Piedāvā

Amats: Trikātas pamatskolas direktors/-e
Darba vieta – Trikātas pamatskola, “Gaismaskalns”, Trikāta, Trikātas pagasts, Beverīnas novads, LV-4731.

Prasības pretendentiem:
augstākā pedagoģiskā izglītība (jāatbilst Izglītības likuma 30.panta prasībām un Ministru kabineta 28.10.2014 noteikumu Nr.622 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām);
valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
ne mazāk kā 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;
labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Vēlamās prasmes pretendentiem:
pieredze darbā ar projektiem;
zināšanas vispārējās izglītības iestādes finansēšanas jautājumos;
zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā.

Galvenie amata pienākumi:
nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu un īstenošanu;
nodrošināt iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
nodrošināt iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu,
apstiprināšanu un to izpildi;
vadīt iestādes un tās darbinieku darbību, pieņemt un atbrīvot iestādes darbiniekus, sagatavot darbinieku amata aprakstus, noteikt darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
sagatavot iestāžu budžetu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;
dokumentēt un analizēt iestādes izglītojošo un saimniecisko darbību, izstrādāt perspektīvās attīstības programmas;
nodrošināt iestādes lietvedību;
nodrošināt skolas finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
regulāri paaugstināt profesionālo meistarību.

Iesniedzamie dokumenti:
CV;
Motivācijas vēstule;
Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
Valsts valodas prasmes apliecība.

Pieteikumus līdz 2017.gada 5.jūlijam sūtīt pa e-pastu - pasvaldiba@beverina.lv

Kontaktpersona:
Beverīnas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Zvirbulis (tālr.25748882)

Reģions: Valmiera un rajons
Izgītība: Augstākā
Slodze: Darba dienas


Valodas: Latviešu|
Prasmes: Auto vadītāja apliecība| Savs auto| Datorprasmes-iesācējs| Datorprasmes-vidēji| Datorprasmes-ļoti labi|

Vārds: Trikātas Pamatskolas Direktors/-e
Epasts: pasvaldiba@beverina.lv
Telefons:
Mājas Lapa: http://www.beverinasnovads.lv
Ievietosanas datums: 22-06-2017