Sludinājumi

Juridiskie pakalpojumi - Pakalpojumi - EUR 25

Ikdienas konsultācijas dažādos tiesību jautājumos, Dokumentu projektu sagatavošana, Juridiskā palīdzība darījumu slēgšanā (līgumu projektu izstrāde un saskaņošana ar klienta darījumu partneriem). Pamata darbības jomas: 1. Komerctiesības (Sabiedrību atsavināšanas darījumi, konsultācijas dalībnieku tiesību jautājumos, dalībnieku līgumu projektu sagatavošana, komercsabiedrību reģistrācijas, izmaiņu dokumentu sagatavošana). 2. Nekustamā īpašuma tiesības (Pārstāvība nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumos (pirkuma līgumu, priekšlīgumu, ķīlas (hipotēkas), dāvinājuma un citu līgumu izstrādāšana un saskaņošana), pārstāvība nomas un īres tiesiskajās attiecībās, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un citu līgumu izstrādāšana un apspriešana). 3. Darba tiesības (Darba līgumu izstrādāšana, konsultācijas par darba devēja un darbinieka tiesībām un pienākumiem saskaņā ar LR tiesību aktiem un pušu interesēm, pārstāvība darba strīdos un darba tiesisko attiecību izbeigšanas jautājumos).

Reģions: Cēsis un rajons


Vārds: Juridiskie Pakalpojumi
Epasts: edite.jurists@gmail.com
Telefons: 26417760
Mājas Lapa:
Ievietosanas datums: 30-11-2022