Ziņas

Sabiedrība

Skolu darbību ietekmēs arī vecāku rīcība

1. septembrī. Priekuļu novada Liepas pamatskolas mācību gada atklāšana, kā ierasts, notika skolas plašajā pagalmā, bet ienākt skolas telpās bija aicināti tikai skolēni. Priviliģēti bija pirmklasnieku vecāki, arī viņiem atļāva apskatīt telpas.Foto: Marta Martinsone - Kaša

Liepas pamatskola mācību gada pirmo dienu rīkoja, audzēkņiem dodot iespēju izbaudīt atkalredzēšanās prieku. Lai šis mācību gads ritētu veiksmīgi, liela nozīme būs bērnu, pusaudžu un jauniešu, kā arī vecāku rīcībai.

Mācību gada pirmajā dienā Liepas pamatskolas audzēkņi uz svētku tikšanos pulcējās plašajā skolas pagalmā. Klāt bija arī skolēnu vecāki. Pieaugušie paši bija atbildīgi, ka ievēros divu metru distanci cits no cita.
Vakar svētku brīdi reizē ar “Druvas” reportieriem pasākumu Liepā vērot ieradās arī policijas patruļa. Ne tikai skolas vadībai, ikvienam no pieaugušajiem tagad jāuzņemas atbildība par drošu – divu metru – attālumu citam no cita, ja nav vienas mājsaimniecības cilvēki. Pēc svinīgā brīža tikai pirmklasnieku ģimenes bija aicinātas ienākt skolā to apskatīt. Savukārt 2. – 9. klases, sadalītas divās maiņās , devās apskatīt, kā šajā mācību gadā organizēta kustība skolas teritorijā, klasēs, starpbrīžos. Skolas vide sadalīta tā, lai dažādu klašu audzēkņi nenonāktu ciešā kontaktā.

Liepā skolas ēka ir samērā liela audzēkņu skaitam. “Teritoriju sadalīšana mums izdevās veiksmīgi. Katra klase mācīsies tikai vienā telpā. Skolotāji nāks pie klases,” uzsver direktore Anžela Kovaļova. Sadalīti arī gaiteņi, izvietotas norādes, kā klase pārvietojas, lai ievērotu piesardzību un neveicinātu vīrusa izplatību. Katrā klasē lasāmi atgādinājumi par jaunajiem noteikumiem, par higiēnu, starpbrīžiem, katrai klasei paredzētām ieejas un izejas durvīm ēkā, par labierīcībām, kas izmantojamas. Precīzi noteikts starpbrīdis katrai klasei, lai ienāktu un izietu no pusdienu telpas. Anžela Kovaļova uzsver, ka pieaugušie centušies, lai bērniem ierastajā skolas ritmā būtu pēc iespējas mazāk krasu izmaiņu, bet būtu drošība, ka vīrusa infekcija, ja tāda būs, skolā neizplatīsies.

Skolotāji katrā klasē arī izskaidros situācijas nopietnību, bet, ja pulcēšanās ierobežojumus neievēros ārpus skolas, ja tos neievēros arī pieaugušie, visdrīzāk būs atkal jādomā par pāriešanu uz attālinātu mācību darbu. Pedagogi cer, ka skolēnu vecāki un vecvecāki rīkosies atbildīgi. Ja visās ģimenēs ievēros valstī ieviestos pulcēšanās un satikšanās ierobežojumus, no bērniem to prasīs arī vecāki, ne tikai skolotāji, Liepas ciematā un visā pagastā saslimšanas riski ar koronvīrusu būs niecīgi. Taču līdz šim novērotais pedagogos raisa šaubas, vai pagasta centrā dzīvojošo ģimeņu vecāki izprot, cik svarīgi ir ievērot epidemiologu noteiktos ierobežojumus, to prasīt no bērniem un jauniešiem. Pavasarī Liepas pamatskolas pedagogi mācību darbu organizēja attālinātā režīmā, lai vīrusa iespējamā infekcija neizplatītos, taču daļa ciemata ģimeņu ļāva savām atvasēm neievērot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus.

Šis mācību gads sākas ar vēl vienu būtiski jaunumu, jauna mācību satura ieviešanu. Skolotāji jau vasarā veltījuši laiku mācību darba pārplānošanai, pārskatot mācību saturu, kas apgūstams katrai klašu grupai. Atšķirīgu mācību priekšmetu skolotāji kopā veidojuši katrai skolēnu vecuma grupai plašāku tēmu piedāvājumu, lai neapstātos tikai pie konkrētā mācību priekšmeta satura.