Ziņas

Sabiedrība

Skolotāji mācās

Cēsu 1. pamatskolas skolotāju komanda Anna Būre, Ineta Kalniņa, Iveta Medne, Lelde Baltiņa un Līga Širina iesaistījušās izglītības attīstības centra organizētā projektā ,,Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide”. 75 procentus projekta izdevumu finansē Eiropas sociālais fonds, pārējo Latvijas valsts. Projekts ilgs gadu – līdz jūnijam. ”Projekts ir īpašs un tajā varēja iesaistīties tikai 13 Latvijas skolu 65 pedagogi,” sacīja Cēsu 1. pamatskolas direktore Anna Būre. ”Mēs apgūsim tālākizglītības programmas, paaugstināsim profesionālo kompetenci, saņemsim atbalstu mācību procesa plānošanā un organizēšanā, tai skaitā prasmi strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām.”

Skolotāji apguva kritiskās domāšanas sistēmu, lai dažādotu mācību metodes dabaszinātņu, matemātikas, valodu un sākumklašu stundās. Projektā paredzēti ne tikai semināri pedagogiem, bet arī konsultāciju braucieni uz katru no 13 skolām, dalībnieku portfolio izstrādāšana. ” Mēs lepojamies, ka projektā programmu vadītāju vidū ir divas pedagoģes no Cēsīm – Antra Avena no Cēsu 1. pamatskolas skolotāja un Ingūna Irbīte no DA Cēsu valsts ģimnāzijas.