Ziņas

Sabiedrība

Skolotāji kā mākslinieki

Ideja par skolotāju radošo darbu izstādi vienlaicīgi bija radusies mājturības un vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītājām Brigitai Zēmelei un Dignai Bicānei. “Zinājām, ka daudzi skolotāji arī brīvajā laikā pievēršas mākslām – glezno, ada, tamborē, šuj tērpus. Izstāde apliecina ne vien pedagoģisko varēšanu, bet arī skolotāju talantu. Tāpēc izstādes nosaukumu izvēlējāmies “Neturi sveci zem pūra”. Domāju, daudziem skolēniem, viņu vecākiem, arī kolēģiem tas būs pārsteigums.”