Ziņas

Sabiedrība

Skolnieku rotas karogs atgriežas Cēsīs

Godam nopelnīts. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogs tagad glabāsies Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. No smilteniešiem to saņem ģimnāzijas direktore Dace Eglīte.Foto: Māris Buholcs

Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākumā ik gadu tradicionāli piedalās desmit Ziemeļvidzemes skolas, tai skaitā no Cēsīm, Valmieras, Limbažiem, Mazsalacas, Rūjienas, Valkas, Smiltenes, Gaujienas, Alūksnes un Pārgaujas. Ieguldītais darbs patriotiskajā audzināšanā nosaka, kura skola saņems glabāšanā piemiņas karogu.

Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas (DACVĢ) komanda Smiltenē saņēma karogu no Smiltenes ģimnāzijas. DACVĢ šis karogs glabāsies jau trešo reizi. Cēsu ģimnāziju pasākumā pārstāvēja Elīna Ruska, Laine Fedotova, Audris Mihailovs, Raivis Bušs, Andris Neimanis, Kalvis Kaļva, vēstures skolotājs Aivars Karlsons un ģimnāzijas direktore Dace Eglīte.

“Pagājušajā gadā līdzīgā pasākumā Valkā mēs izdzirdējām komisijas lēmumu, ka 2016./ 2017. gadā DACVĢ godās Skolnieku rotas karogu. Protams, tajā mirklī sajūtas bija pacilājošas. Vienmēr šādās reizēs ir ārkārtīgi pozitīvas sajūtas, tās liek domāt par tautas un valsts vēsturi, par mūsu atbildību šīs vēstures priekšā,” par piedzīvoto stāsta Dace Eglīte. Savukārt vēstures skolotājs Aivars Karlsons papildina: “Vairākus gadus piedalos šajā pasākumā, kurā tradīcija tiek saglabāta un turpinās. Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga pasākums skolēniem sniedz iespēju iepazīt tradīcijas, kuras iedibinātas pārējās deviņās skolās, iepazīt Latvijas pilsētas un komunicēt. Tā ir lieliska pieredze.”

D. Eglīte stāsta, ka patriotiskās audzināšanas pasākumi organiski iekļaujas skolas dzīvē. Jaunieši tajos aktīvi piedalās, tas liecina arī par to, kas viņiem ir svarīgi. Vēstures skolotājs A.Karlsons papildina: “Pats ikdienas mācību darbs ir kā patriotiskā audzināšana, kas turpinās ar šādu pasākumu. Mūsu skola neapšaubāmi ir patriotiski orientēta mācību iestāde.”


Par DACVĢ veikumu patriotiskajā audzināšanā svinīgajā pasākumā Smiltenē stāstīja ģimnāzisti Audris Mihailovs un Raivis Bušs. Skolnieki iepazīstināja ar 2015./ 2016. mācību gada aktivitātēm patriotiskajā audzināšanā, tai skaitā stāstīja par dalību Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, par ģimnāzijas 25.dzimšanas dienas svinībām un absolventu salidojumu, dzejas dienām. Stāstīja arī par piedalīšanās Lāčplēša dienas lāpu gājienā, klātbūtni svinīgajā brīdī pie Cēsu pulka Skolnieku rotas pieminekļa, skolas tirdziņu, kurā ietirgoto pārvērta dāvanās veco ļaužu pansionātam. Ģimnāzijā jau 16. gadu norisinājies valodu konkurss. Interesants pasākums bijis pašu rīkotie “Baltā galdauta” svētki. Kā visnozīmīgāko pasākumu skolēni prezentācijā uzsvēra valsts ģimnāziju pašdarbības kolektīvu lielkoncerta organizēšanu valsts ģimnāziju 20 gadu jubilejā, kas tika svinēta Cēsīs. Ģimnāzisti nosauca vēl citus nozīmīgus pasākumus, kuri apliecina DACVĢ audzēkņu vēlmi iesaistīties, palīdzēt, parādīt savas radošās spējas un prasmes.

Par Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas pasākuma dienu stāsta Elīna Ruska: “Jau no rīta ieradāmies Smiltenes ģimnāzijā, kur notika dažādas aktivitātes. Mums pastāstīja par Pirmā un Otrā pasaules kara ieročiem, parādīja autentiskus tā laika karavīru tērpus un ļāva tos pat uzlaikot, tā sniedzot iespēju iejusties karavīru lomās un izjust vēsturisko auru. Man aizraujoša likās arī iespēja šaut ar īstu lāzerieroci.” Meitene uzskata, ka šādu pasākumu vajadzētu vairāk popularizēt, jo ne visi jaunieši zina par tā norisi.

“Man tas ir patiešām liels pagodinājums, ka varu mācīties skolā, kura karogu glabāšanā saņem jau trešo reizi,” atzīst DACVĢ audzēknis Audris Mihailovs un turpina: “Būtu nepieciešamas īpašas stundas, pietiktu reizi mēnesī, kurās stāstītu par mūsu leģionāriem, par vēsturi ar mērķi audzināt patriotismu, jo tas ir valsts pamats.” Audris apgalvo, ka arī ārpus skolas neaizmirst par patriotismu, pārstāvot gan skolu, gan valsti dažādās sporta sacensībās.

Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karoga maiņas pasākumā ar klātbūtni godināja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. “Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka dzimtenes mīlestība, patriotisms, nacionālas tradīcijas Vidzemē ir augstā godā. Kā teicis Jānis Pliekšāns: “Kas pagātni pētī, tas nākotni svētī”. Ja mēs aizmirsīsim tautas pagātni, Brīvības cīņas, mūsu karavīrus, visus tos, kas ir mīlējuši dzimteni, par dzimteni krituši, cīnījušies vai turpinājuši dzīvot mūsu valstī un cēluši to, tad jau mēs vairs nebūsim latvieši. Šeit ir prieks redzēt, ka jaunieši ir ieguldījuši krietnu darbu, godam kalpojuši Latvijai. Un man ir vienlīdz liels prieks kā par smilteniešiem, tā par cēsniekiem, jo ar DACVĢ man izveidojusies sena draudzība, un man ārkārtīgi liels prieks par rūjieniešiem, kuri karogu glabāšanā saņems pēc gada. Kā smiltenieši ir godam un svēti turējuši piemiņas karogu šogad, tā novēlu to pašu darīt cēsniekiem. Esmu pārliecināts, ka karogs bija un būs drošās rokās. Mīļie draugi, nekad neaizmirsīsim par mūsu karavīriem. Tas ir tautas lielais lepnums visos laikos,” tā savā runā patriotismu pauda Šadurska kungs.